Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig. De maximale reisduur is 120 dagen per reis. De maximale reisduur voor reizen als scholier/student voor een school of studie is 15 dagen.

 

Extra informatie

U kunt de reisverzekering uitbreiden met de onderdelen bagage en annuleringskosten. Ook kunt u dekking tijdens het beoefenen van wintersporten en avontuurlijke sporten meeverzekeren.

Wat is verzekerd?

Bij een ongeluk, ziekte of overlijden verleent onze Alarmcentrale hulp. Zij regelt en verzorgt de noodzakelijke medische begeleiding tijdens de terugreis en geeft advies. U bent ook verzekerd voor onverwachte extra reis- en verblijfskosten, bijvoorbeeld als een familielid overlijdt en u eerder terug moet keren.

Medisch

U heeft recht op vergoeding van kosten voor een spoedeisende en onverwachte medische behandeling in het buitenland. Het is noodzakelijk dat u een Nederlandse zorgverzekering hebt. Het verplichte eigen risico van uw zorgverzekering valt ook onder de dekking.

Keuze: bagage

Met het onderdeel Bagage bent u verzekerd tegen schade door diefstal, beschadiging of verlies. Uw spullen zijn verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 3.000. Sommige spullen hebben een lager maximaal bedrag. Geld is verzekerd tot maximaal € 250. Er geldt geen eigen risico.Voor het bepalen van de dagwaarde gebruiken we een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind u hier.

Extra informatie

Wilt u meer informatie over de bagagedekkingen en over de vergoeding in geval van schade aan bagage? Dit kunt u vinden in de voorwaarden die wij gebruiken. 

Keuze: bijzondere sporten

Gaat u wintersporten? Of beoefent u een avontuurlijke sport? Dan zorgt u er met deze dekking voor dat de onderdelen die u verzekerd heeft, zoals medische kosten, ook gelden tijdens het beoefenen van deze sport.

Extra informatie

We vergoeden tot € 2.000 over de periode dat u geen gebruik kunt maken van lessen, skipassen en gehuurde sportuitrusting doordat u in het ziekenhuis wordt opgenomen, op medische indicatie niet uw vakantieverblijf mag verlaten of voor het einde van uw reis naar Nederland moet terugkeren.

Pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of caravan, bent u verzekerd van hulp door de alarmcentrale. Als uw voertuig niet gerepareerd kan worden, wordt transport naar Nederland vergoed. Schade aan of diefstal van uw vervoermiddel is niet verzekerd.

Extra informatie

Als de enige bestuurder uitvalt, dan zorgt een vervangend bestuurder voor terugkeer naar huis.

Ongevallen

Met het onderdeel Ongevallen bent u verzekerd in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij keren dan eenmalig een bedrag uit.

Extra informatie

Invaliditeit betekent geheel of gedeeltelijk blijvend (functie)verlies van een deel of orgaan van uw lichaam. Zoals bijvoorbeel uw gehoor.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Deze dekking vergoedt de kosten die het reisbureau of de reisorganisatie u in rekening brengt bij een annulering. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding. U heeft alleen recht op een vergoeding als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis die in de voorwaarden genoemd staat.

Extra informatie

Voor de annuleringsverzekering is er een aparte verzekeringskaart, u vindt deze hier: https://verzekeringskaarten.nl/goudse/Doorlopend-Reis-Annuleringsverzekering.

Rechtsbijstand

Met het onderdeel Rechtsbijstand bent u verzekerd van de deskundige hulp van Brandmeester Advocaten en Juristen B.V. Heeft u een geschil over een schriftelijke overeenkomst gesloten voor uw reis? Of wilt u schade verhalen die is ontstaan tijdens uw reis? Dan kunt u beroep doen op deze dekking. 

Extra informatie

Wij hebben het verlenen van rechtsbijstand aan BrandMR overgedragen om volledig onafhankelijke, gespecialiseerde rechtsbijstandverlening te waarborgen.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als de schade samenhangt met het gebruik van alcohol of drugs, als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Of als u ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude). In de voorwaarden vindt u alle uitsluitingen die voor deze verzekering gelden. 

Negatief reisadvies

Voor reizen naar een risicogebied waarvoor de overheid de code oranje heeft afgegeven geldt een beperkte dekking. Wij vergoeden dan alleen schade als die geen verband houdt met de oorzaak waarvoor de code oranje is afgegeven. Let op! Er is geen dekking tijdens reizen naar een risicogebied waarvoor de overheid de code rood heeft afgegeven.

Extra informatie

Als u al in zo’n risicogebied bent als de overheid de code oranje of rood afgeeft, dan heeft
u wel volledige dekking. Deze volledige dekking duurt tot het moment dat u het gebied zou
kunnen hebben verlaten.

Extra reis- en verblijfkosten door een natuurgeweld

De extra kosten die u maakt als gevolg van natuurgeweld.

Extra informatie

Vaak kunt u hiervoor terecht bij uw reisorganisatie of bij het Calamiteitenfonds.

Zakelijke reizen

Als de schade onstaat tijdens een zakelijke reis.

Gevaarlijke sporten

Niet verzekerd is schade door het beoefenen van gevaarlijke sporten. Dit zijn sporten met een bovengemiddeld hoog risico. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U krijgt geen vergoeding als u niet goed voor uw bezittingen zorgt of er onvoorzichtig mee bent. Ook moet u er alles aan doen om schade te voorkomen en te verminderen. Uw bezittingen en vooral uw waardevolle papieren en waardevolle of breekbare zaken bergt u op de veiligste plaats op die op dat moment beschikbaar is.

Extra informatie

Met de veiligste plaats bedoelen wij bijvoorbeeld dat u: 
– waardevolle zaken onder toezicht of in een goed afgesloten ruimte achterlaat, en nooit achterlaat in uw voertuig;
– waardevolle zaken als handbagage meeneemt in bijv. het vliegtuig;
– niet waardevolle bagage in de afgesloten kofferruimte legt;
– bagage zo mogelijk meeneemt naar het verblijf tijdens een overnachting.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

In Nederland

In Nederland bent u alleen verzekerd voor vooraf geboekte reizen met minimaal één overnachting.

Medisch

Geneeskundige kosten zijn alleen verzekerd als de noodzaak voor de medische zorg tijdens uw reis ontstaan is en u kon dit niet voorzien toen u op reis ging. Wij vergoeden het vrijwillig verhoogd eigen risico op de zorgverzekering niet.

Bagage

De bagage wordt niet vergoedt wanneer u een dagtripje naar het buitenland maakt zonder overnachting.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd. Tot Europa rekenen we ook alle landen aan de Middellandse Zee. In Nederland bent u alleen verzekerd als u minimaal één betaalde overnachting hebt geboekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Heeft u schade? Informeer ons dan zo snel mogelijk, dit kan via schade@dezeeuwse.nl. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.

Extra informatie

Als u een verzekering of dekking in deze reisverzekering toevoegt of verhoogt geldt dit voor één jaar. Pas daarna kunt u een toegevoegde of verhoogde verzekering verwijderen of verlagen.