Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. De kortlopende reisverzekering geldt voor de duur van de reis.

Extra informatie

U kunt de reisverzekering zelf uitbreiden met de onderdelen geneeskundige kosten, ongevallen en annuleringskosten. Ook kunt u dekking tijdens het beoefenen van wintersporten en avontuurlijke sporten meeverzekeren.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis of extra verblijfskosten, hulp aan uw gezin en repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden. We vergoeden ook vervangend vervoer als uw voertuig kort voor of tijdens uw reis uitvalt.

Keuze: medisch

U heeft recht op vergoeding van kosten voor een spoedeisende en onverwachte medische behandeling in het buitenland. Het is noodzakelijk dat u een Nederlandse zorgverzekering hebt.

Bagage

Met de dekking Bagage bent u verzekerd tegen schade die is ontstaan door diefstal, beschadiging of verlies van uw bagage of reisdocumenten. U kunt kiezen uit een dekking van € 2.000, € 3.000 of € 5.000. Sommige spullen hebben een lager maximaal verzekerd bedrag. Het eigen risico is € 50. Voor het bepalen van de dagwaarde gebruiken we een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Wilt u meer informatie over de bagagedekkingen en over de vergoeding in geval van schade aan bagage? Dit kunt u vinden in de voorwaarden en in de afschrijvingslijst die wij gebruiken.

Keuze: bijzondere sporten

Gaat u wintersporten? Of beoefent u een avontuurlijke sport? Dan zorgt u er met deze dekking voor dat de onderdelen die u verzekerd heeft, zoals medische kosten, ook gelden tijdens het beoefenen van deze sport.

Keuze: ongevallen

Met het onderdeel Ongevallen bent u verzekerd in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij keren dan eenmalig een bedrag uit.

Extra informatie

Invaliditeit betekent geheel of gedeeltelijk blijvend (functie)verlies van een deel of orgaan van uw lichaam. Zoals bijvoorbeel uw gehoor.

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

Deze dekking vergoedt de kosten die het reisbureau of de reisorganisatie u in rekening brengt bij een annulering. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Extra informatie

U heeft alleen recht op een vergoeding als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis die in de voorwaarden genoemd staat. Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering de kaart ‘Kortlopende annuleringsverzekering.’

Wat is niet verzekerd?

  • U heeft geen dekking als u onzorgvuldig met uw spullen bent omgegaan. 

Extra informatie

U bent wel zorgvuldig als u uw bezittingen en vooral uw waardevolle papieren en waardevolle zaken opbergt op de veiligste plaats op die op dat moment beschikbaar is, bijvoorbeeld in een hotelkluis.

Pech op reis

Pech op reis kan niet worden meeverzekerd op deze verzekering.

Negatief reisadvies

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies, code oranje of rood, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd. Als u al in zo’n risicogebied bent op het moment waarop het Ministerie de code oranje of code rood afgeeft, dan heeft u wel dekking. Deze dekking duurt tot het moment dat u het gebied zou kunnen hebben verlaten.

Zakelijke reizen

Als de schade onstaat tijdens een zakelijke reis is er geen dekking.

Overige uitsluitingen

Lees onze polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Extra informatie

U bent bijvoorbeeld niet verzekerd als de schade samenhangt met het gebruik van alcohol of drugs, als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Of als u ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is uw bagage vermist of gestolen? Doe dan onmiddellijk aangifte bij de politie in de plaats waar het voorval plaatsvond. Is uw bagage tijdens het vervoer, bijv. een vlucht, beschadigd of vermist? Laat dan tijd een P.I.R. (Property Irregularity Report) opmaken door de vervoerder. Doet u dit niet? Dan kan het zijn dat er geen recht is op een uitkering.

Extra informatie

Bij repatriëring, ziekenhuisopname en bij eerdere terugkeer op medische indicatie neemt u vooraf contact op met De Zeeuwse Alarmcentrale. Het telefoonnummer is +31 71 56 81 895.

Eigen risico

Het eigen risico voor het onderdeel bagage is € 50.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd, afhankelijk van uw reisbestemming. Tot Europa rekenen we ook alle landen aan de Middellandse Zee. In Nederland bent u alleen verzekerd als u minimaal één betaalde overnachting hebt geboekt.

Extra informatie

Wanneer u naar een risicogebied reist waarvoor de rijksoverheid de code oranje of code rood heeft afgegeven dan bent u niet verzekerd. Als u al in zo’n risicogebied bent op het moment waarop de rijksoverheid code oranje of code rood afgeeft, dan heeft u wel dekking. Deze dekking duurt tot het moment dat u het gebied zou kunnen hebben verlaten.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (let goed op je spullen). Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt premie per persoon en per vakantiedag. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van uw reis. Beland u tijdens uw reis in het ziekenhuis en kunt u niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van je vakantie.