Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw aanhangwagen/verkoopwagen.

Wat is verzekerd?

Standaard bestaat de Aanhangwagenverzekering uit een aansprakelijkheidsdekking en een cascodekking. Daarnaast kunt u voor uw verkoopwagen kiezen uit verschillende aanvullende verzekeringen. Hieronder een overzicht.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

De aansprakelijkheid voor schade aan een ander is gedekt op de verzekering van het voertuig dat de aanhangwagen trekt.

Extra informatie

Er is ook dekking voor schade die is toegebracht aan derden met of door de aanhangwagen, nadat de aanhangwagen is losgemaakt of losgeraakt van een motorrijtuig; en veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.

Volledig Casco

Hierbij bent u ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. En voor schade door eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing. De schadevergoeding vindt plaats op basis van de dagwaarde, de aanschafwaarde of de nieuwwaarde.

Accessoires

Standaard is er dekking tot maximaal € 1.250,- voor accessoires die in of aan de aanhangwagen zijn gemonteerd, zoals zeilen, velgen, een geïntegreerde mover, belettering, betimmering en een beveiligingssysteem.

Keuze: Bedrijfsschadeverzekering

Ontstaat er tijdens de looptijd van de verzekering schade aan uw verkoopwagen? En kunt u uw bedrijfsactiviteiten daardoor niet meer of nog maar gedeeltelijk voortzetten? Dan vergoeden wij tot het verzekerd bedrag de bedrijfsschade die als gevolg hiervan tijdens de uitkeringstermijn ontstaat.

Keuze: Inventaris/goederenverzekering en Elektronicaverzekering

U kunt de inventaris, de goederen en uw elektronica in uw verkoopwagen aanvullend verzekeren.

Extra informatie

U kunt er ook voor kiezen om terrasmeubilair buiten uw verkoopwagen aanvullend te verzekeren tegen schade door storm.

Keuze: Geldverzekering

Gaat uw geld verloren door een onzekere gebeurtenis? Dan vergoeden wij in een aantal situaties uw schade.

Extra informatie

Onder geld verstaan wij al het muntgeld en alle bankbiljetten die gebruikt worden als wettig betaalmiddel. Het moet gaan om geld en geldswaardig papier dat van het bedrijf is en voor de bedrijfsvoering beschikbaar is.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Schade tijdens verhuur

Schade die ontstaat tijdens het verhuren van de aanhangwagen is niet verzekerd.

Beperkt Casco

De aanhangwagenverzekering bestaat uit een (volledig) cascodekking en eventuele aanvullende verzekeringen. Beperkt casco kan niet worden gekozen.

Spullen in de aanhanger

Schade aan, of diefstal van spullen in de aanhangwagen is niet verzekerd.

Extra informatie

Als u voor uw verkoopwagen heeft gekozen voor een of meerdere aanvullende verzekeringen dan kunnen deze wel verzekerd zijn.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De aanvullende verzekeringen zijn alleen van toepassing op een verkoopwagen.

Extra informatie

Een verkoopwagen is een niet-gemotoriseerde aanhangwagen, eventueel met geïntegreerde mover, bestemd voor de verkoop van zaken. Deze aanhangwagen is ingericht als verkoop-/werkruimte.

Eigen risico

Het standaard eigen risico bedraagt € 150,-.

Beveiliging

Voor de beveiliging van uw aanhangwagen gelden bepaalde vereisten.

Reparatie

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is geldig in de landen die op de Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart(‘groene kaart’) staan vermeld en niet zijn doorgehaald. De aanvullende verzekeringen zijn geldig in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg. De geldverzekering is alleen geldig in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk.