Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door uw bestelauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bestelauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw bestelauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen, kunt u daarvoor aansprakelijk zijn. Voor deze aansprakelijkheid is een WA verzekering wettelijk verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Kan na een ongeval de auto en/of de daaraan gekoppelde aanhangwagen niet meer rijden? Dan worden de kosten van vervoer van de bestuurder en eventuele passagiers en de kosten van berging en vervoer van de auto vergoed.

Keuze: rechtsbijstand

Juridische hulp bij geschillen rondom verkeersdeelname, het gebruik en het bezit van de verzekerde bestelauto.

Keuze: ongevallen Inzittenden

Een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval voor de inzittenden van de bestelauto.

Keuze: schadeverzekering Inzittenden

De vergoeding van schade die inzittenden hebben opgelopen bij een verkeersongeval of ongeluk.

Wat is niet verzekerd?

Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Schade aan lading of tijdens laden

Aansprakelijkheid voor schade aan zaken die met de bestelauto of aanhangwagen vervoerd worden en schade die ontstaat tijdens het laden en lossen is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waarborgsom

Wij betalen een waarborgsom van maximaal  25.000,- als de overheid dit van u vraagt in verband met de vergoeding van een onder deze verzekering gedekte schade van een benadeelde.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op uw Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (’groene kaart’) staan vermeld en niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.