Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade die u met uw bestelauto toebrengt aan anderen. Daarnaast bent u verzekerd voor schade aan uw eigen bestelauto. Ook als u die zelf heeft veroorzaakt.

Wat is verzekerd?

Met de dekking Volledig Casco is uw bestelauto verzekerd tegen bijna alle mogelijk denkbare risico's.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw bestelauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen kunt u daarvoor aansprakelijk zijn. Voor deze aansprakelijkheid is een WA-verzekering wettelijk verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Kan na een ongeval de auto en/of de daaraan gekoppelde aanhangwagen niet meer rijden? Dan worden de kosten van vervoer van de bestuurder en eventuele passagiers en de kosten van berging en vervoer van de auto vergoed.

Diefstal of total loss

Bij verlies of total loss krijgt u de dagwaarde vergoed.

Reparatie

Bij alle schades heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding van de kosten voor vervanging of reparatie van de ruiten van uw bestelauto.

Inbraak

Schade door inbraak is verzekerd.

Schade aan eigen auto

Schade aan uw eigen bestelauto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Pechhulp

Pechhulp in het buitenland is (beperkt) standaard meeverzekerd.

Keuze: rechtsbijstand

Juridische hulp bij geschillen rondom verkeersdeelname, het gebruik en het bezit van de verzekerde bestelauto.

Keuze: ongevallen- of Schadeverzekering Inzittenden

De Ongevallen Inzittendenverzekering biedt een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval voor de inzittenden van de bestelauto. Met de Schadeverzekering Inzittenden krijgt u een vergoeding van de schade die inzittenden hebben opgelopen bij een verkeersongeval of ongeluk.

Keuze: vast gemonteerd Werkmaterieel

Aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt met of door het op uw bestelauto gemonteerde laad-/los- en werkmaterieel en schade aan het laad-/los- en werkmaterieel.

Wat is niet verzekerd?

Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Schade aan lading of tijdens laden

Aansprakelijkheid voor schade aan zaken die met de bestelauto of aanhangwagen vervoerd worden en schade die ontstaat tijdens het laden en lossen is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij vervanging van een ruit door een aangesloten herstelbedrijf is het eigen risico  75,-. Bij reparatie van andere schade aan uw bestelauto door een aangesloten herstelbedrijf heeft u geen eigen risico. Als u schade aan uw bestelauto niet laat repareren of laat repareren bij een ander bedrijf is het eigen risico  150,-.

Waarborgsom

Wij betalen een waarborgsom van maximaal  25.000,- als de overheid dit van u vraagt in verband met de vergoeding van een onder deze verzekering gedekte schade van een benadeelde.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op uw Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (’groene kaart’) staan vermeld en niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.