Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig. De maximale reisduur is 120 dagen per reis

Extra informatie

In Nederland bent u alleen op reis als er een betaalde en vooraf geboekte overnachting is. U kunt de reisverzekering zelf uitbreiden met de onderdelen bagage en annuleringskosten. Ook kunt u dekking tijdens het beoefenen van wintersporten en avontuurlijke sporten meeverzekeren. De maximale reisduur voor reizen voor een stage of studie is 15 dagen.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis of extra verblijfskosten, hulp aan uw gezin en repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden. We vergoeden ook vervangend vervoer als uw voertuig kort voor of tijdens uw reis uitvalt.

Medisch

U heeft recht op vergoeding van kosten voor een spoedeisende en onverwachte medische behandeling in het buitenland. Het is noodzakelijk dat u een Nederlandse zorgverzekering hebt. Het verplichte eigen risico van uw zorgverzekering valt ook onder de dekking.

Extra informatie

De noodzaak voor de medische zorg moet tijdens uw reis zijn ontstaan en mag niet te voorzien zijn geweest toen u op reis ging. Het vrijwillige eigen risico van uw zorgverzekering is niet gedekt.

Keuze: bagage

Met het onderdeel Bagage bent u verzekerd tegen schade door diefstal, beschadiging of verlies. Uw spullen zijn verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 3.000. Sommige spullen hebben een lager maximaal bedrag. Geld is verzekerd tot maximaal € 250. Er geldt geen eigen risico.Voor het bepalen van de dagwaarde gebruiken we een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Wilt u meer informatie over de bagagedekkingen en over de vergoeding in geval van schade aan bagage? Dit kunt u vinden in de voorwaarden die wij gebruiken. De bagage wordt niet vergoedt wanneer u een dagtripje naar het het buitenland maakt zonder overnachting.

Keuze: bijzondere sporten

Gaat u wintersporten? Of beoefent u een avontuurlijke sport? Dan zorgt u er met deze dekking voor dat de onderdelen die u verzekerd heeft, zoals medische kosten, ook gelden tijdens het beoefenen van deze sport.

Extra informatie

We vergoeden tot € 2.000 over de periode dat u hiervan geen gebruik kunt maken van lessen, skipassen en gehuurde sportuitrusting doordat u in het ziekenhuis wordt opgenomen, op medische indicatie niet uw vakantieverblijf mag verlaten of op medische indicatie voor het einde van uw reis naar Nederland moet terugkeren.

Pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of caravan, bent u verzekerd van hulp door de alarmcentrale. Als uw voertuig niet gerepareerd kan worden, wordt transport naar Nederland vergoed. Schade aan of diefstal van uw vervoermiddel is niet verzekerd.

Extra informatie

Als de enige bestuurder uitvalt, dan zorgt een vervangend bestuurder voor terugkeer naar huis.

Ongevallen

Met het onderdeel Ongevallen bent u verzekerd in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij keren dan eenmalig een bedrag uit.

Extra informatie

Invaliditeit betekent geheel of gedeeltelijk blijvend (functie)verlies van een deel of orgaan van uw lichaam. Zoals bijvoorbeel uw gehoor.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Deze dekking vergoedt de kosten die het reisbureau of de reisorganisatie u in rekening brengt bij een annulering. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Extra informatie

U heeft alleen recht op een vergoeding als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis die in de voorwaarden genoemd staat. Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering de kaart ‘Doorlopende annuleringsverzekering.’

Speciaal kenmerk

Met het onderdeel Rechtsbijstand bent u verzekerd van de deskundige hulp van SRK. Heeft u een geschil over een schriftelijke overeenkomst die u heeft gesloten in rechtstreeks verband met uw reis? Of wilt u schade verhalen die is ontstaan tijdens uw reis? Dan kunt u beroep doen op SRK.

Extra informatie

Wij hebben het verlenen van rechtsbijstand aan SRK overgedragen om volledig onafhankelijke, gespecialiseerde rechtsbijstandverlening te waarborgen.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u onzorgvuldig met uw spullen bent omgegaan.

Extra informatie

U bent wel zorgvuldig als u uw bezittingen en vooral uw waardevolle papieren en waardevolle zaken opbergt op de veiligste plaats op die op dat moment beschikbaar is, bijvoorbeeld in een hotelkluis.

Negatief reisadvies

Heeft uw bestemming een een code rood van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd. Heeft uw bestemming een een code oranje? Dan is er geen dekking voor schade die verband verband houdt met de oorzaak waarvoor de code oranje is afgegeven. Was u al in het gebied toe de code werd afgegeven? Dan heeft u volledige dekking tot het moment dat u het gebied zou kunnen hebben verlaten.

Extra informatie

Voor de code oranje geldt dat u wel volledige dekking heeft als u deel uitmaakt van een georganiseerde groepsreis. 

Extra reis- en verblijfkosten door een natuurgeweld

De extra kosten die u maakt als gevolg van natuurgeweld.

Extra informatie

Vaak kunt u hiervoor terecht bij uw reisorganisatie of bij het Calamiteitenfonds.

Overige uitsluitingen

U bent bijvoorbeeld niet verzekerd als de schade samenhangt met het gebruik van alcohol of drugs, als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Of als u ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is uw bagage vermist of gestolen? Doe dan onmiddellijk aangifte bij de politie in de plaats waar het voorval plaatsvond. Is uw bagage tijdens het vervoer, bijv. een vlucht, beschadigd of vermist? Laat dan tijd een P.I.R. (Property Irregularity Report) opmaken door de vervoerder. Doet u dit niet? Dan kan het zijn dat er geen recht is op een uitkering.

Extra informatie

Gaat er iets mis op reis? En heeft u dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kunt u 24 uur per dag bellen met de Zeeuwse Alarmcentrale. Het telefoonnummer is +31 71 56 81 895.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd. Tot Europa rekenen we ook alle landen aan de Middellandse Zee. In Nederland bent u alleen verzekerd als u minimaal één betaalde overnachting hebt geboekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Heeft u schade? Informeer ons dan zo snel mogelijk, dit kan via schade@dezeeuwse.nl. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website

Extra informatie

Als u een verzekering of dekking in deze reisverzekering toevoegt of verhoogt geldt dit voor één jaar. Pas daarna kunt u een toegevoegde of verhoogde verzekering verwijderen of verlagen.