Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade wanneer contant geld of waardepapieren van uw bedrijf verloren gaan. Het gaat daarbij om geldverlies door onder meer gewelddadige overvallen, diefstal uit de kluis na inbraak en vals geld. Uw geld is tijdens transport ook verzekerd tegen diefstal.

Wat is verzekerd?

Contant geld of waardepapieren in uw bedrijf of woning. Ook tijdens transport. U kunt daarnaast kiezen voor een aantal extra dekkingen.

Tijdens vervoer

Het geld is verzekerd tijdens vervoer door uzelf of een volwassen persoon die in uw opdracht handelt. Er is dekking tijdens vervoer tussen uw bedrijf of woning en de bank langs de kortste weg en zonder onnodige onderbrekingen.

In je bedrijf, woning, nachtkluis van de bank

Verzekerd is geld dat verloren gaat in uw bedrijf, bij u thuis of in de nachtkluis van de bank door brand, blikseminslag, ontploffing, luchtverkeer of afpersing/diefstal door geweld of dreiging daarmee. Na sluitingstijd moet u het geld dan wel bewaren in een afgesloten kluis (bedrijf). In de woning is een afgesloten meubel voldoende.

Overval of afpersing

Verzekerd is contant geld van personeel en klanten bij een overval of afpersing. Ook persoonlijke eigendommen van de verzekerde, gezinsleden of personeel bij een overval zijn gedekt tot verzekerde bedragen die genoemd worden in de polisvoorwaarden.

Vals geld

Vals geld is tot een maximum van € 7.000,- verzekerd

Extra informatie

Het gaat om vals geld dat u per ongeluk hebt gekregen.

Betaalautomaten

U bent verzekerd tegen het verlies van elektronisch opgeslagen waarden in alle betaalautomaten.

Wat is niet verzekerd?

Fraude en oplichting

Ongedekte cheques en verlopen geld zijn niet verzekerd.

Kosten voor vervanging

De kosten die u moet maken voor vervanging of aanpassing van kluissloten en –sleutels na inbraak met braakschade zijn niet verzekerd.

Uitsluitingen

Schade veroorzaakt door atoom, molest, aardbeving, overstroming is niet verzekerd. Ook schade ontstaan door opzet of illegale activiteiten is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Diefstal uit bedrijfsruimte tijdens afwezigheid van u of personeel

Diefstal na braak aan uw bedrijfsruimte waarbij geld gestolen wordt als u of uw werknemers niet aanwezig zijn is verzekerd tot maximaal € 1.000,-. Deze beperking geldt niet als het geld opgeborgen is in een kluis die aan bepaalde eisen voldoet.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt uitsluitend in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.