Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door glasbreuk van uw bedrijfsgebouw of bedrijfsruimte Het gaat daarbij om schade door een onzekere gebeurtenis en beschadiging van beschildering en belettering van het glas na breuk.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt schade door glasbreuk van uw bedrijfsgebouw of bedrijfsruimte, zoals voorhuis van een boerderij of boerderijwinkel, door een onzekere gebeurtenis en beschadiging van beschildering en belettering van het glas na breuk.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden de kosten van nieuw glas, kunststof ruiten in dakramen en -koepels van dezelfde soort, hoedanigheid, grootte en dikte als het gebroken glas en de inzetkosten van het nieuwe glas. Beschadiging van beschildering en belettering van het glas na breuk is gedekt tot maximaal het verzekerd bedrag dat vermeld staat op het polisblad.

Extra kosten na schade

Bij schade worden ook de kosten van noodvoorzieningen en de eventuele kosten van een expert om de schade vast te stellen vergoed.

Beschildering en belettering glas

Beschadiging van beschildering en belettering van het glas na de breuk is standaard gedekt tot  250,-. Een hoger verzekerd bedrag is mogelijk.

Keuze: hard glazen deuren, vitrines en glas in woongedeelte

Schade aan hardglazen deuren, vitrines, belettering en glas in het woongedeelte van een bedrijfsgebouw kan meeverzekerd worden.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij schade die is ontstaan door brand, brandblussing of ontploffing. Dat is standaard verzekerd op de verzekering van uw bedrijfsgebouw of op uw bedrijfsuitrusting verzekering als u uw bedrijfsruimte huurt.

Bouwen, verbouwen, leegstand, buiten gebruik

Niet gedekt is schade die is ontstaan door of tijdens het bouwen, verbouwen of uitbreiden van het bedrijfsgebouw of als het bedrijfsgebouw leeg staat of buiten gebruik is.

Glazen constructies

Niet verzekerd is schade aan glas in broeikassen, volières en andere glazen bouwsels

Versieren, bewerken, ontdooien van glas

Wij vergoeden geen schade aan glas die is ontstaan tijdens het versieren of bewerken van dat glas. Ook schade door kunstmatig ontdooien is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen Risico

Er geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan glas in uw bedrijfsgebouw en/of in uw bedrijfsruimte binnen Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.