Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw klassieke auto van 25 jaar of ouder. Het moet gaan om een auto die u niet dagelijks gebruikt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Bij deze verzekering heeft u de keuze om de schade aan uw klassieke auto beperkt (Beperkt Casco) of heel uitgebreid (Volledig Casco) te verzekeren. U kiest zelf welke dekking voor u van toepassing is.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw klassieke auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen en repatriëring. De dekking verschilt per soort verzekering.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: reparatie

Bij alle schade heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Uw keuze heeft wel invloed op uw eigen risico.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss krijgt u de taxatiewaarde. Dit is de waarde van de klassieke auto op het moment van taxeren. Diefstal valt onder de Beperkt Cascoverzekering, total loss onder de Volledig Cascoverzekering. Een taxatierapport mag maximaal 3 jaar oud zijn.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal of door inbraak is verzekerd bij zowel de Beperkt-Cascoverzekering als bij de Cascoverzekering.

Keuze: ruitschade

Vergoeding van de kostprijs bij reparatie bij een garage naar keuze

                                       

Extra informatie

Uw keuze heeft wel invloed op de hoogte van het eigen risico.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

U bent bijna tegen elke mogelijke schade aan uw klassieke auto verzekerd als u gekozen heeft voor de Volledig Cascoverzekering. Ook als de schade uw eigen schuld is. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw adviseur.

Keuze: Aanvullende dekkingen

Deze verzekering kan worden uitgebreid met een Rechtsbijstandsdekking, een Ongevallen inzittendedekking of een Verkeersschadedekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Klassieke auto’s die niet worden gebruikt voor hobbymatige- en recreatieve doeleinden komen niet voor acceptatie in aanmerking. Verder bedraagt het maximale jaarkilometrage 7.500 km.

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. Bij schade aan uw klassieke auto is het eigen risico € 150 per gebeurtenis.

Extra informatie

Bij ruitschade is er geen eigen risico als u deze laat repareren door een bij Glasgarant aangesloten herstelbedrijf. Bij ruitvervanging door een bij Glasgarant aangesloten herstelbedrijf geldt een eigen risico van € 75,-.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op uw Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (’groene kaart’) staan vermeld en niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk.