Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Bij deze verzekering heeft u de keuze de schade aan uw motor beperkt (Beperkt Casco) of heel uitgebreid (Volledig Casco) te verzekeren. U kiest zelf welke dekking voor u van toepassing is.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

U kunt ervoor kiezen om schade aan uw motor niet, beperkt (Beperkt Casco) of heel uitgebreid (Volledig Casco) te verzekeren.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw motor veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden transport van uw motor en uw vervoer naar huis.

Diefstal of total loss

Bij een nieuwe motor krijgt u de nieuwwaarde. Bij een tweedehands motor de aanschafwaarde of dagwaarde.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare motor. De aanschafwaarde is wat u voor de motor betaalde. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door brand, storm en natuurgeweld of een aanrijding met een dier is verzekerd onder de Beperkt Casco en de Volledige Casco dekking.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd. En diefstal uit het bagagevak van de motor ook. Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van uw motor. Check hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Keuze: schade aan eigen motor

Alle schade aan uw eigen motor is verzekerd als u gekozen heeft voor de Volledig Cascoverzekering. Ook als het uw eigen schuld is.

Keuze: Aanvullende dekkingen

Deze verzekering kan uitgebreid worden met de volgende aanvullende dekkingen: Rechtsbijstandsverzekering Motor, Ongevallenverzekering opzittenden en Schadeverzekering opzittenden. Bij de Volledige Casco dekking kan aanvullend het verzekerd bedrag voor Helm en Kleding worden verhoogd. Het bedrag voor Accessoires kan aanvullend worden verhoogd bij de Volledige Casco en de Beperkt Casco dekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling.

Pechhulp

Kosten van pechhulp zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De aanvullende dekkingen Rechtsbijstand Motor, Ongevallenverzekering opzittenden en Schadeverzekering opzittenden zijn niet standaard meeverzekerd. Schade aan de helm en kleding zijn alleen op de Volledige Casco dekking verzekerd (voor een beperkt bedrag). De dekking voor Accessoires is op de Beperkte en de Volledige Casco dekking standaard  beperkt tot € 500,-.

Extra informatie

Op de Volledige Casco dekking is het bedrag voor Helm en Kleding en voor Accessoires aanvullende te verhogen. De Accessoires dekking kan ook bij de Beperkt Casco dekking verhoogd worden.

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. Bij (beperkt) cascoschade is het standaard eigen risico € 150,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Er kan voor een hoger eigen risico worden gekozen.

Maximum vergoeding

Voor de Helm en Kleding dekking geldt standaard een maximumvergoeding van € 1.500,- per zitplaats per gebeurtenis. Voor Accessoires is de standaard maximale vergoeding € 500,-. Beide dekkingen gelden alleen bij Volledige Casco dekking. De maximale bedragen kunnen worden verhoogd met de aanvullende dekkingen.

Extra informatie

De dekking voor Helm en kleding kan maximaal verhoogd worden tot € 3.000,-. Voor accessoires is het maximaal te verzekeren bedrag € 5.000,-.

Beveiliging

Bij diefstal of joyrijden vergoeden wij de schade alleen als uw motor goed beveiligd was. Let op: Wij kunnen voor uw motor een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij uw verzekeringsadviseur.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op uw Internationale Verzekeringsbewijs staan vermeld en niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.