Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u binnen Nederland juridische hulp van SRK Rechtsbijstand als een gebeurtenis leidt tot een juridisch geschil waarbij uw VvE direct is betrokken

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd van juridische bijstand als uw VvE een geschil heeft met derden. U kunt kosteloos gebruikmaken van telefonische adviesservice. Voor vrijwel alle geschillen geldt een onbeperkte dekkingssom.

Extra informatie

SRK heeft gespecialiseerde advocaten in dienst die u bij kunnen staan in een gerechtelijke of administratieve procedure. Wilt u toch zelf een rechtshulpverlener zoals een advocaat kiezen dan kan dat. U maakt dan de keuze en geeft dat door aan SRK, U mag de rechtshulpverlener niet zelf inschakelen. Dat doet SRK voor u. Doet u dat toch? Dan vergoedt SRK de kosten daarvoor niet.

Verzekerd bedrag

Bij juridische problemen/geschillen die te maken hebben met het door u leveren van goederen en/of diensten, geldt een externe dekkingssom van maximaal € 25.000,- per gebeurtenis. Als u geen gebruik maakt van een externe rechtshulpverlener zoals een advocaat maar uitsluitrend van SRK rechtshulpverleners of SRK advocaten geldt er geen limiet.

Mediation

Denkt SRK dat de zaak opgelost kan worden via mediation? Dan kan SRK een mediator inschakelen. Deze verzekering dekt alleen uw kosten voor mediation, niet de kosten van de tegenpartij. Vergoed worden maximaal 5 sessies.

Extra informatie

Vrijwel elk geschil heeft een oplossing. Vaak zien partijen deze oplossing echter niet meer, omdat ze direct in het conflict verwikkeld zijn.

Een mediator kan dit veranderen. Een mediator legt niets op en neemt geen standpunt in, maar laat de partijen zelf de oplossing bepalen. Het uitgangspunt is vrijwilligheid en de tegenpartij moet mee willen doen. De uitkomst legt de mediator vast in een overeenkomst.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt of als het conflict al bestond toen u de verzekering afsloot

Verkeer

Deze verzekering geeft geen rechtsbijstand als de gebeurtenis is ontstaan door motorrijtuigen. U kunt zich daar apart voor verzekeren met een rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen.

Belastingen

Uitgesloten is o.a. juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Overige uitsluitingen

Lees onze polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gebeurtenissen die u had kunnen voorzien toen u de verzekering afsloot zijn niet verzekerd.

Eigen risico

U kunt een beroep doen op deze verzekering als uw financiële belang bij de zaak minstens € 450,- is. Dit geldt niet als het om juridische adviezen gaat. Er geldt geen eigen risico.

Keuze rechtshulverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Als het komt tot een procedure bij de rechter vraagt SRK u om een advocaat te kiezen. Dit is in de wet geregeld. U kunt dan toch kiezen voor uw eigen specialist /advocaat van SRK óf voor een externe advocaat. SRK licht u hierover tijdig en duidelijk in.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij juridische conflicten uitsluitend in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij SRK voordat u andere actie onderneemt. Zij proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Extra informatie

U verzekert zich van juridische ondersteuning door specialisten van SRK. Meld daarom altijd eerst uw zaak bij SRK. SRK gaat altijd eerst zelf voor u aan de slag. Schakel nooit zelf een advocaat in! 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk.