Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van Brandmeester Advocaten en Juristen B.V. bij een onverwacht conflict. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Extra informatie

De rechtsbijstand wordt verleend door het onafhankelijke Brandmeester Advocaten en Juristen B.V.. BrandMR behandelt uw zaak in principe zelf. Zo nodig worden derden ingeschakeld.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. U kunt kiezen uit verschillende opties.

Keuze: verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Extra informatie

Verzekerd zijn ook conflicten naar aanleiding van deelname aan het verkeer als u loopt of fietst.

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen, en u deze aanvullende dekking heeft meeverzekerd. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Keuze: wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Aankopen

BrandMR verleent u rechtsbijstand als u een conflict heeft dat verband houdt met een mondelinge of schriftelijke consumentenovereenkomst. hieronder vallen onder andere: reisovereenkomsten, overeenkomsten met telecom- of energiebedrijven, aankopen via internet en overeenkomsten over medische behandelingen.

Extra informatie

Ook krijgt u rechtsbijstand als u een conflict heeft met een onderwijsinstelling of een conflict over studiefinanciering.

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over uw persoonlijke staat, uw persoonlijke bevoegdheden of familiebetrekkingen. bv adoptie, ouderlijk gezag, erkenning van kinderen, curatele en bewind.

Extra informatie

Ook juridische hulp bij een conflict over een erfenis is verzekerd.

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Keuze: Mediation bij echtscheiding

U kunt gebruikmaken van een mediator bij scheiding of ontbinding van uw geregistreerd partnerschap. Hiervoor zijn de kosten gedekt tot maximaal € 2.000,- .

Extra informatie

Er geldt een wachttermijn van een 24 maanden vanaf de ingangsdatum van de dekking. Na deze 24 maanden bent u verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Soms kunt u geen beroep doen op deze verzekering. Bijvoorbeeld als u de gebeurtenis kon voorzien bij het afsluiten van deze verzekering.

Zakelijke conflicten

Niet verzekerd zijn conflicten die verband houden met een bedrijf of uitoefening van een beroep. 

Opzet

Niet verzekerd zijn strafzaken en conflicten in verband met schade die is ontstaan doordat u opzettelijk onrechtmatig heeft gehandeld tegen een persoon of zaak. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er geldt een wachttermijn van 3 maanden voor de basisdekking en voor de aanvullende dekkingen Verkeer, Personen, familie en erfrecht en Belasting en vermogen. Bij conflicten over sociale zekerheid bij de aanvullende dekking Arbeid en inkomen geldt een wachttermijn van 6 maanden.

Maximum kosten en drempel

Het conflict moet gaan om minimaal € 250,-. Bij een lager bedrag verleent BrandMR geen rechtsbijstand, maar is er wel recht op advies. Voor de aanvullende dekkingen (exclusief mediation bij echtscheiding) geldt een maximale vergoeding voor externe kosten van € 10.000,- .

Extra informatie

Voor Mediation bij echtscheiding geldt een maximale dekkingssom van € 2.000,- (incl. btw).

Vrije keuze rechtshulpverlener

U mag voor uw zaak nooit zelf een rechtshulpverlener of advocaat inschakelen. U mag wel zelf kiezen welke rechtshulpverlener u wilt hebben. Als u kiest voor een rechtshulpverlener van buiten BrandMR dan schakelt BrandMR die in.

Extra informatie

Als u toch zelf een rechtshulpverlener inschakelt, krijgt u de kosten hiervan niet vergoed.

Eigen risico

Er is geen eigen risico. 

Waar ben ik gedekt?

Dat is afhankelijk van de dekking en het soort conflict. U bent in ieder geval verzekerd voor conflicten in Nederland.

Extra informatie

Soms heeft u dekking in Europa en soms in de hele wereld. Meer informatie hierover vindt u in de polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij BrandMR voordat u andere acties onderneemt.

Extra informatie

U meldt bij BrandMR alle gegevens, feiten en omstandigheden die tot de gebeurtenis hebben geleid, zodat zij kunnen beoordelen of u voor deze zaak recht heeft op rechtsbijstand.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.