Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van Brandmeester Advocaten en Juristen B.V. bij een onverwacht conflict in de hoedanigheid van particulier. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen, etc.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering is een complete verzekering, u hoeft niets te kiezen.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto veroorzaakt door iemand anders.

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Keuze: wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen die u koopt.

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over uw persoonlijke staat, uw persoonlijke bevoegdheden of familiebetrekkingen, bv adoptie, ouderlijk gezag, erkenning van kinderen, curatele en bewind.

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Mediation bij echtscheiding

U kunt gebruikmaken van een mediator bij scheiding of ontbinding van uw geregistreerd partnerschap. Hiervoor zijn de kosten gedekt tot maximaal  3.000,-.

Wat is niet verzekerd?

Als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is geen wachttijd, behalve bij: - conflicten met het UWV over uitkeringen en arbeidsongeschiktheid; - mediation bij echtscheiding.

Maximum kosten en drempel

Er geldt geen eigen risico. Wel moet het conflict gaan om minimaal  175,-. Bij een lager bedrag verleent BrandMR geen rechtsbijstand, maar is er wel recht op advies. Voor koop/verkoop van dieren of grond geldt een andere franchise, zijnde minimaal  1.000,- per gebeurtenis. Tevens dient het dier/de grond in de looptijd van de polis te zijn gekocht en/of verkocht.

Keuze rechtshulpverlener

U mag voor uw zaak nooit zelf een rechtshulpverlener of advocaat inschakelen. U mag wel zelf kiezen welke rechtshulpverlener u wilt hebben. Als u kiest voor een rechtshulpverlener van buiten BrandMR dan schakelt BrandMR die in.

Waar ben ik gedekt?

Dat is afhankelijk van de dekking en het soort conflict. U bent in ieder geval verzekerd voor conflicten in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij BrandMR voordat u andere actie onderneemt. Zij proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.