Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering bent u als werkgever verzekerd tegen schade die uw medewerkers bij een verkeersongeval tijdens hun werk oplopen.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt de personen- of zaakschade die een werknemer oploopt als hij voor zijn werk aan het verkeer deelneemt, tijdens woon-werkverkeer, tijdens uitvoering van werkzaamheden of bij andere activiteiten die met het werk verband houden, bijvoorbeeld een bedrijfsuitje. De werkgever hoeft voor deze schade niet aansprakelijk te zijn.

Niet nakomen zorgplicht

Als werkgever moet u zorgen dat de risico's voor een werknemer zo klein mogelijk zijn. Bijvoorbeeld door het goed onderhouden van uw bedrijfsauto's. Maar mocht een werknemer toch met een bedrijfsauto een ongeval krijgen en letsel hebben, dan biedt deze verzekering dekking.

Lopen, fietsen, OV

Verzekerd is schade door een ongeval als in- of opzittende van een motorrijtuig, als passagier in het openbaar vervoer of als voetganger.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Schade aan voertuig

Cascoschade aan het voertuig van de werknemer.

Helm of gordel

Wij vergoeden geen schade als deze is ontstaan of mogelijk geworden door het niet of niet goed dragen van een autogordel of helm.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in de gehele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beƫindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.