Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsuitrusting/goederen (zoals gereedschappen, oogstproducten) die tijdens transport wordt veroorzaakt als u deze zelf vervoert in uw eigen vervoermiddel, landbouwmaterieel.

Extra informatie

De goederen zijn verzekerd onderweg, tijdens het laden en lossen en tijdens opslag in het vervoermiddel. Zodra de goederen uit het vervoermiddel zijn verwijderd eindigt de dekking.

Wat is verzekerd?

De volgende gebeurtenissen vallen onder andere onder de dekking van deze polis:

- Botsing of aanrijding

- Elk van buiten komend geweld op de goederen, ook omvallende bomen en blikseminslag.

- Diefstal of vandalisme of poging daar toe. Wij vergoeden dan het verlies en beschadiging van de verzekerde zaak.

Verzekerd bedrag

U kunt de verzekering afsluiten met verzekerde bedragen vanaf € 1.000,- tot € 25.000,- per transport.

Extra informatie

U krijgt de schade vergoed tot het verzekerd bedrag, wij passen geen onderverzekering toe. Met onderverzekering bedoelen wij dat de waarde van de vervoerde zaken hoger is dan het verzekerd bedrag. Bij onderverzekering trekken wij geen bedrag af omdat het verzekerd bedrag lager is dan de waarde van de vervoerde goederen.

Misgelopen winst

Bovenop de waarde van de handelsgoederen vergoeden wij ook de winst die u misloopt, tot 20% van de waarde van de goederen.

Extra informatie

Als de goederen al zijn verkocht dan vergoeden wij de waarde volgens de verkoopfactuur.

Ongevallendekking

Als u tijdens het gebruik van uw vervoermiddel voor uw bedrijf overlijdt als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval, dan betalen wij aan uw partner of uw erfgenamen een uitkering van € 5.000,-.

Keuze: {vrije rubriek}

{Omschrijving optionele dekking}

Keuze: {vrije rubriek}

{Omschrijving optionele dekking}

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is de gevolgschade die ontstaat doordat de goederen beschadigd zijn.

Eigen gebrek, slijtage en verpakking

Je bent niet verzekerd voor schade die het gevolg is van een eigen gebrek aan de lading, een schade door slijtage of een schade die is ontstaan doordat de lading niet goed is verpakt.

Extra informatie

Een slechte eigenschap van de zaak zelf, die niet is veroorzaakt door een gebeurtenis van buitenaf.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het standaard eigen risico bedraagt € 250,- per gebeurtenis. Voor loonbedrijven is het eigen risico € 500,- per gebeurtenis.

Schade aan gereedschappen

Bij schade aan uw gereedschappen krijgt u de dagwaarde van deze gereedschappen vergoed.

Waar ben ik gedekt?

De Vervoerverzekering Eigen Goederen geldt voor gebeurtenissen in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of u heeft schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of via uw intermediair. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk.