Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsuitrusting/goederen (zoals gereedschappen, oogstproducten) die tijdens transport wordt veroorzaakt als u deze zelf vervoert in uw eigen vervoermiddel.

Wat is verzekerd?

De volgende gebeurtenissen vallen onder andere onder de dekking van deze polis:

- Botsing of aanrijding

- Elk van buiten komend geweld op de goederen, zoals omvallende bomen en blikseminslag.

- Diefstal of vandalisme of poging daar toe. Wij vergoeden dan het verlies en beschadiging van de verzekerde zaak.

Verzekerd bedrag

U kunt de verzekering afsluiten met verzekerde bedragen vanaf  1.000,- tot  25.000,- per transport.

Ongevallendekking

Als u tijdens het gebruik van uw vervoermiddel voor uw bedrijf overlijdt als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval, dan betalen wij aan uw partner of uw erfgenamen een uitkering van  5.000,-.

Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd is de gevolgschade die ontstaat doordat de goederen beschadigd zijn.

Eigen gebrek, slijtage en verpakking

Je bent niet verzekerd voor schade die het gevolg is van een eigen gebrek aan de lading, een schade door slijtage of een schade die is ontstaan doordat de lading niet goed is verpakt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen Risico

Het standaard eigen risico bedraagt  250,- per gebeurtenis.

Schade aan gereedschappen

Bij schade aan uw gereedschappen krijgt u de dagwaarde van deze gereedschappen vergoed.

Waar ben ik gedekt?

De Vervoerverzekering Eigen Goederen geldt voor gebeurtenissen in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beƫindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.