Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt medisch noodzakelijke kosten voor honden en katten. Het gaat daarbij om de behandeling van een ziekte, aandoening of ongeval van je huisdier.

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor medisch noodzakelijke kosten die tijdens de looptijd van de verzekering bij een dierenarts of specialist zijn gemaakt als gevolg van een ziekte, aandoening of ongeval van je huisdier.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 1.500, € 3.000 of € 5.000 per verzekeringsjaar. Dit hangt af van het vergoedingspercentage dat je gekozen hebt. Je kunt kiezen uit: 50% vergoeding met een maximale uitkering van € 1.500, 70% vergoeding met een maximale uitkering van € 3.000, of 90% vergoeding met een maximale uitkering van € 5.000.

Met ons basispakket is je hond of kat onder andere verzekerd voor:

Castratie en sterilisatie, narcose en operaties, consulten, medicijnen, preventieve zorg (bijv. vlooienmiddel of vaccinaties), medisch onderzoek, euthanasie, opname, chemotherapie, bestraling en radiotherapie, dwang- en sondevoeding, lasertherapie, bloedtransfusies, medische hulpmiddelen, Europese medische zorg, tumor medicatie.

Extra informatie

De volledige lijst met verzekerde medische kosten vind je in de polisvoorwaarden.

Preventieve zorg

Je bent verzekerd voor vaccinaties, titerbepaling, gezondheidscontrole en parasietenbestrijding. De maximale vergoeding voor preventieve zorg bedraagt € 65 per verzekeringsjaar.

Extra informatie

Je bent niet verzekerd voor behandelingen of onderzoeken aan een dier ter voorkoming van gezondheidsklachten en/of afwijkingen, zoals DNA-onderzoek of onderzoek naar erfelijke afwijkingen waarvan geen klachten aanwezig zijn zoals officiële HD-foto’s ten behoeve van de fokkerij of het beoefenen van hondensport.

Keuze: aanvullende dekking Alternatief & Therapieën

Met de aanvullende dekking Alternatief & Therapieën ben je ook verzekerd voor: Fysiotherapie en hydrotherapie, Chiropractie, Orthomanuele therapie, Osteopathie, Acupunctuur/ Gedragstherapie en gedragsconsulten. Het maximaal verzekerde bedrag is € 200 per type alternatieve geneeswijze of therapie.

Keuze: aanvullende dekking Gebit

Met de aanvullende dekking Alternatief & Therapieën ben je ook verzekerd voor: gebitscontrole en gebitsconsult, gebitsreiniging, polijsten, extracties (trekken van tanden en kiezen), wortelkanaalbehandelingen, plaatsen van vullingen, dentale röntgenfoto's. De maximale vergoeding bedraagt € 500 per verzekeringsjaar.

Keuze: aanvullende dekking Buitenland

Met de aanvullende dekking Buitenland bent je ook verzekerd voor medisch noodzakelijke kosten voor een dierenarts en specialist bij een ziekte, aandoening of ongeval die zich voordoet in het buitenland. Dus zonder doorverwijzing. De maximale vergoeding is € 1.000 per verzekeringsjaar.

Keuze: aanvullende dekking Crematie

Met de aanvullende dekking Crematie ben je ook verzekerd voor de individuele crematie en vervoerskosten van je huisdier binnen Nederland bij dierencrematorium SHCN. De as van je huisdier kun je terug ontvangen of uit laten strooen over de Noordzee. Wat de individuele crematie van je huisdier precies inhoudt, lees je op de website van SHCN: www.shcn.eu

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent onder andere niet verzekerd voor: bestaande aandoeningen, dieetvoer en voedingssupplementen, medicijnen die niet in Nederland zijn geregistreerd, verzorgingsproducten, chemische castratie, chippen, medische kosten veroorzaakt door voortplanting en geboorte, vachtbehandeling, nagels knippen.

Extra informatie

De volledige lijst met medische kosten die niet verzekerd zijn vind je in de polisvoorwaarden.

Wachttermijn

Vanaf de ingangsdatum van de verzekering geldt een wachttermijn van 30 dagen. Medische kosten die het gevolg zijn van een ziekte of aandoening waarvan de symptomen zijn ontstaan binnen deze wachttermijn, worden niet vergoed. Het maakt daarbij niet uit of de medische kosten tijdens de wachttermijn zijn gemaakt, of daarna.

Extra informatie

Deze wachttermijn geldt niet:

• Voor een ongeval: de kosten van een behandeling veroorzaakt door een aantoonbaar ongeval dat heeft plaatsgevonden tijdens de wachttermijn vergoeden wij wel.

• Als je huisdier bij het ingaan van de verzekering tussen de 49 en 119 dagen oud is.

Bestaande aandoeningen

Je bent niet verzekerd voor ziekten of aandoeningen waarvan de symptomen zijn ontstaan voor ingang van deze verzekering. Ook niet als de diagnose pas later door een dierenarts is gesteld.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kiest zelf de hoogte van het eigen risico: € 0, € 50, € 100 of € 150 per verzekeringsjaar. Per ingang van een nieuw verzekeringsjaar kun je de hoogte van het eigen risico wijzigen.

Vergoedingspercentage

We vergoeden een percentage van de verzekerde kosten. Je kunt kiezen uit: 50% vergoeding met een maximale uitkering van € 1.500, 70% vergoeding met een maximale uitkering van € 3.000, of 90% vergoeding met een maximale uitkering van € 5.000. Per ingang van een nieuw verzekeringsjaar kun je het vergoedingspercentage wijzigen.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd voor medische kosten van je huisdier bij een dierenarts of specialist in Nederland.  Als je door je Nederlandse dierenarts bent doorverwezen naar een dierenarts of specialist in Europa ben je ook verzekerd voor medische kosten in Europa.

Extra informatie

Als je de aanvullende dekking Buitenland hebt afgesloten ben je ook zonder doorverwijzing verzekerd voor medische kosten bij een dierenarts of specialist in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de declaratie te beoordelen. Wij verwachten dat je je huisdier goed verzorgt en dat je het herstel bevorderd als je huisdier ziek is. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand of per jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één dag later.

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via 072 - 5180 280 , het online contactformulier of stuur een brief naar: Reaal Dier & Zorg Postbus 600, 1800 AP Alkmaar