Ditzo Autoverzekering Allrisk Wat is wel en niet gedekt door deze autoverzekering allrisk?

icon_wat-is-een

Wat is een autoverzekering allrisk?

De Ditzo Autoverzekering Allrisk vergoedt schade die je met je auto aan anderen veroorzaakt. Daarnaast is met de Ditzo Autoverzekering Allrisk bijna alle schade aan je eigen auto verzekerd.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.
icon_hulp-auto

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van jou en je auto na een ongeval is verzekerd. Voorbeelden zijn: slepen, gratis vervangend vervoer, repatriëring en noodreparaties.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.
icon_total-loss-diefstal

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijg je (een deel van) de aanschafwaarde in plaats van de dagwaarde als de schade binnen 3 jaar ontstaat.

Extra informatie

Bij verdwijnen auto wordt de schade vergoed als de auto goed beveiligd was.
icon_reparatie

Reparatie

Is je auto beschadigd maar niet total loss? Dan vergoeden wij de kosten van reparatie door een geselecteerd herstelbedrijf.

Extra informatie

Laat je de schade helemaal niet of niet door een geselecteerd herstelbedrijf repareren? Dan verlagen wij de schadevergoeding met € 500.
icon_schade-natuur

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.
icon_schade-ruit

Ruitschade

Raakt één of raken meerdere autoruiten beschadigd? Dan vergoeden wij de kosten van reparatie of vervanging door een geselecteerd ruitschadeherstelbedrijf.

Extra informatie

Laat je de reparatie of vervanging niet door een geslecteerd ruitschadeherstelbedrijf uitvoeren? Dan verlagen wij de schadevergoeding met € 500.
icon_diefstal-inbraak

Inbraak

Schade aan de auto door (een poging) tot diefstal is verzekerd. Hierbij gelden eisen aan de beveiliging van je auto. Daarnaast is er standaard dekking tot maximaal € 1000 voor schade aan extra's.

Extra informatie

Extra's zijn bijvoorbeeld later ingebouwde audio- of navigatieapparatuur.
icon_autoschade

Schade aan eigen auto

Alle schade aan je eigen auto is verzekerd. Ook als het jouw eigen schuld is.
icon_reispech

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Pechhulp krijg je bij een mechanisch of elektronisch mankement aan de auto waardoor je niet verder kunt rijden. Je kunt daarbij denken aan vervoer van jou of de auto.

Extra informatie

Je kunt geen pechhulp afsluiten voor auto's ouder dan 15 jaar.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Extra informatie

Uitleg over schadeloosstelling tegenpartij bij WA.
icon_let-op

Let op

Ben je jonger dan 24 jaar en ben je de bestuurder van de auto met een Ditzo autoverzekering allrisk? Dan geldt er een eigen risico bovenop het vrijwillig eigen risico van € 250 per gebeurtenis.
icon_speciaal

Extra: tweede auto?

Indien je een tweede auto hebt, kun je in aanmerking komen voor extra korting op je tweede autoverzekering.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 0, € 100 of € 500.
icon_premiekorting

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade meldt, krijg je premiekorting tot een maximum van 75%. Claim je schade, dan kan de korting (deels) vervallen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons of wijzig het via Mijn Ditzo. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.