Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je eigen spullen in je huis. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Je eigen spullen in je huis, zoals meubels, sieraden en (audio-) apparatuur.

Extra informatie

Voor een aantal spullen geldt een maximum bedrag.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden de vastgestelde schade volledig, ook als het verzekerd bedrag op je polis te laag is. Je hebt garantie tegen onderverzekering. Als spullen ouder worden, worden ze meestal minder waard.

Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Extra informatie

Daar waar maximale vergoedingen op het polisblad of in de voorwaarden staan, vergoeden wij de schade tot aan dat maximum.

Contra-expertise na schade

Schakelen wij een expert in? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Dan krijg je de redelijke kosten daarvan vergoed.

Sieraden

Sieraden zijn verzekerd tot maximaal € 6.000. Je kunt dit bedrag optioneel verhogen naar € 10.000.

(Audio-) apparatuur

(Audio-) apparatuur is verzekerd tot maximaal € 15.000 als onderdeel van de bijzondere bezittingen.

Extra informatie

Je kunt dit bedrag optioneel verhogen naar € 20.000, € 30.000 of € 40.000.

Keuze: spullen buiten huis

We vergoeden de bijzondere bezittingen, zoals sieraden, buitenshuis tot maximaal € 7.500.

Extra informatie

Je kunt dit bedrag optioneel verhogen naar € 15.000 of € 25.000. Mobiele elektronica (zoals een smartphone) vallen niet onder kostbaarheden.

Keuze: vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is verzekerd als je de Allrisk meeverzekert.

Extra informatie

Je hebt dan bijvoorbeeld dekking voor schade door een kast die omvalt en daardoor beschadigt. We verzekeren geen val- en stootschade aan mobiele elektronica.

Keuze: Mobiele elektonica

Je mobiele elektronica is zowel binnen als buiten je huis verzekerd in Nederland voor schade door plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen, zoals schade door vallen en stoten, diefstal of vernietiging. Let op: verlies is niet meeverzekerd.

Extra informatie

Let op: verlies is niet meeverzekerd

Keuze: Verhuur

Je kunt kiezen uit de opties ‘maximaal 3 kamers’ of 'het gehele woonhuis'. Je bent verzekerd als:

- Er een schriftelijke of digitale huurovereenkomst is tussen jou en de huurder waaruit blijkt wie de huurder is.

- Je zelf in het woonhuis woont, wanneer je kamers verhuurt

- Je verhuurt aan 1 persoon of 1 gezin, wanneer je je hele woonhuis verhuurt

Extra informatie

Verhuur je aan toeristen, bijvoorbeeld via een boekingswebsite (Airbnb)? Dan ben je alleen verzekerd als je de kamers of het hele woonhuis niet langer dan 17 weken per jaar verhuurt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere aardbeving, overstroming, constructiefouten, dieren, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Schade veroorzaakt door je opzet of roekeloosheid of als in je huis strafbare activiteiten plaatsvinden is ook niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is je woonhuis een recreatiewoning, (voormalige) boerderij, monument, stacaravan, woonboot, woonwagen of studentenkamer? Dan kunnen we je geen Ditzo inboedelverzekering aanbieden

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 100 of € 500 per gebeurtenis. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via je persoonlijke MijnDitzo omgeving of onze klantenservice.