Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Ditzo Autoverzekering Allrisk vergoedt schade die je met je auto aan anderen veroorzaakt. Daarnaast is met de Ditzo Autoverzekering Allrisk bijna alle schade aan je eigen auto verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van jou en je auto na een ongeval is verzekerd. Voorbeelden zijn: slepen, gratis vervangend vervoer, repatriëring en noodreparaties.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijg je (een deel van) de aanschafwaarde in plaats van de dagwaarde als de schade binnen 3 jaar ontstaat.

Extra informatie

Bij verdwijnen auto wordt de schade vergoed als de auto goed beveiligd was.

Reparatie

Is je auto beschadigd maar niet total loss? Dan vergoeden wij de kosten van reparatie door een geselecteerd herstelbedrijf.

Extra informatie

Laat je de schade helemaal niet of niet door een geselecteerd herstelbedrijf repareren? Dan verlagen wij de schadevergoeding met € 500.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Raakt één of raken meerdere autoruiten beschadigd? Dan vergoeden wij de kosten van reparatie of vervanging door een geselecteerd ruitschadeherstelbedrijf.

Extra informatie

Laat je de reparatie of vervanging niet door een geslecteerd ruitschadeherstelbedrijf uitvoeren? Dan verlagen wij de schadevergoeding met € 500.

Inbraak

Schade aan de auto door (een poging) tot diefstal is verzekerd. Hierbij gelden eisen aan de beveiliging van je auto. Daarnaast is er standaard dekking tot maximaal € 1000 voor schade aan extra's.

Extra informatie

Extra's zijn bijvoorbeeld later ingebouwde audio- of navigatieapparatuur.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan je eigen auto is verzekerd. Ook als het jouw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Pechhulp krijg je bij een mechanisch of elektronisch mankement aan de auto waardoor je niet verder kunt rijden. Je kunt daarbij denken aan vervoer van jou of de auto.

Extra informatie

Je kunt geen pechhulp afsluiten voor auto's ouder dan 15 jaar.

Tweede auto?

Heb je al een auto verzekerd bij Ditzo en wil je nog een 2e of misschien wel een 3e auto bij ons verzekeren? Dan krijg je op al je verzekerde auto’s een korting van 10%.

Keuze: Nieuwwaarde- of aankoopwaarderegeling

Ben je de eerste eigenaar van je nieuwe auto en heb je deze in Nederland gekocht? Dan krijg je standaard het eerste jaar na aankoop van de auto de nieuwwaarde vergoed als je auto gestolen wordt of als hij total loss raakt.

Extra informatie

Je kunt optioneel de nieuwwaarderegeling uitbreiden naar 2 of 3 jaar na aankoopdatum.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Extra informatie

Uitleg over schadeloosstelling tegenpartij bij WA.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ben je jonger dan 24 jaar en ben je de bestuurder van de auto met een Ditzo autoverzekering allrisk? Dan geldt er een eigen risico bovenop het vrijwillig eigen risico van € 250 per gebeurtenis.

Eigen risico

Je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 0, € 100 of € 500.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israƫl, Marokko, Tunesiƫ en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade meldt, krijg je premiekorting tot een maximum van 75%. Claim je schade, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen [via telefoon][,] [schriftelijk] [of] [via onze website].