Ditzo Autoverzekering WA+beperkt casco Wat is wel en niet gedekt door deze autoverzekering WA+beperkt casco?

icon_wat-is-een

Wat is een autoverzekering WA+beperkt casco?

We vergoeden schade die je met je auto aan anderen veroorzaakt. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen auto door een aantal gebeurtenissen. Zoals brand, natuurgeweld en diefstal.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.
icon_hulp-auto

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van jou en je auto na een ongeval is verzekerd. Voorbeelden zijn: slepen, gratis vervangend vervoer, repatriëring en noodreparaties.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.
icon_total-loss-diefstal

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto die nieuw gekocht is in Nederland, krijg je (een deel van) de nieuwwaarde in plaats van de dagwaarde als de schade binnen 3 jaar ontstaat.

Extra informatie

Bij verdwijnen auto wordt de schade vergoed als de auto goed beveiligd was.
icon_reparatie

Reparatie

Is je auto beschadigd maar niet total loss? Dan vergoeden wij de kosten van reparatie door een geselecteerd herstelbedrijf.

Extra informatie

Laat je de schade helemaal niet of niet door een geselecteerd herstelbedrijf repareren? Dan verlagen wij de schadevergoeding met € 500.
icon_schade-natuur

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.
icon_schade-ruit

Ruitschade

Raakt één of raken meerdere autoruiten beschadigd? Dan vergoeden wij de kosten van reparatie of vervanging door een geselecteerd ruitschadeherstelbedrijf.

Extra informatie

Laat je de reparatie of vervanging niet door een geslecteerd ruitschadeherstelbedrijf uitvoeren? Dan verlagen wij de schadevergoeding met € 500.
icon_diefstal-inbraak

Inbraak

Schade aan de auto door (een poging) tot diefstal is verzekerd. Hierbij gelden eisen aan de beveiliging van je auto. Daarnaast is er standaard dekking tot maximaal € 1000 voor schade aan extra's.

Extra informatie

Extra's zijn bijvoorbeeld later ingebouwde audio- of navigatieapparatuur.
icon_reispech

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Pechhulp krijg je bij een mechanisch of elektronisch mankement aan de auto waardoor je niet verder kunt rijden. Je kunt daarbij denken aan vervoer van jou of de auto.

Extra informatie

Je kunt geen pechhulp afsluiten voor auto's ouder dan 15 jaar.
icon_autoschade

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan Ditzo.
icon_let-op

Let op

Wil je ook andere schade aan je eigen auto verzekeren? Zoals schade door eigen schuld (bijvoorbeeld een aanrijding) of overige schade (bijvoorbeeld vandalisme)? Sluit dan de autoverzekering WA + Casco Allrisk af.

Extra informatie

Je kunt ook nog kiezen voor de volgende aanvullende verzekeringen: Schade Inzittenden, Rechtsbijstand Motorrijtuigen, Extra's boven de € 1.000 en Pechhulp.
icon_speciaal

Extra keuze: keuzedekking voor extra's boven € 1000,-

Schade aan alles wat niet in de fabriek maar later is ingebouwd, en wat niet in de catalogusprijs van de auto zit of zat, zoals een navigatiesysteem. We vergoeden maximaal € 2.500 bovenop de standaarddekking van € 1.000. Dus maximaal € 3.500. Maar voor beeld-, gelui

Extra informatie

We vergoeden maximaal € 2.500 bovenop de standaarddekking van € 1.000. Dus maximaal € 3.500. Maar voor beeld-, geluids- en navigatieapparatuur krijg je nooit meer dan € 500. Dit geldt ook voor de standaarddekking.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 150, € 250 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie.
icon_premiekorting

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade meldt, krijg je premiekorting tot een maximum van 75%. Claim je schade, dan kan de korting (deels) vervallen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan via Mijn Ditzo. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Je verzekering stopt dan een maand later.