Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Ook als je per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

Jij, je gezinsleden en andere huisgenoten. Ook huispersoneel (zoals een au pair of werkster) en je huisdier is verzekerd.

Extra informatie

Huisgenoten zijn ongehuwde (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende ongehuwde kinderen die studeren in Europa zijn verzekerd.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd onder bepaalde voorwaarden. We vergoeden dan de schade tot maximaal € 12.500. Ook als je niet aansprakelijk bent.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat je hem uit je handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Je moet eigenaar zijn van de woning.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Heb je de zorg gekregen over spullen van iemand anders (zoals lenen, gebruiken, bewaren, behandelen, bewerken en vervoeren)? Wij vergoeden dan de schade tot maximaal € 12.500 per gebeurtenis. Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd.

Dekkingsgebied

Je hebt dekking in de hele wereld.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan je eigen spullen of die van je huisgenoten.

Schade door auto

Schade door je auto is niet verzekerd. Dit valt onder je Ditzo autoverzekering (WA).

Schade door sport en spel

Als je tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die je kapot maakt tijdens het sporten, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? Dan is er wel aansprakelijkheid en vergoeden wij de schade.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Tijdens vrijwilligerswerk is het wel verzekerd. Ook als je daar een kleine onkostenvergoeding voor krijgt.

Aansprakelijkheid voor schade met of door een modelvliegtuig of drone

Je bent niet verzekerd voor schade die je veroorzaakt door een op afstand bestuurbaar modelvliegtuigje of drone.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

We bieden dekking voor aansprakelijkheid voor schade met of door fietsen met elektrische trapondersteuning tot 25 km/u.

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 100 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie.

Drones

Je bent niet verzekerd voor schade die je veroorzaakt door een op afstand bestuurbaar modelvliegtuigje of drone.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via je persoonlijke MijnDitzo omgeving of onze klantenservice.