Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door onverwachte aflasting, uitstel of onderbreking van een huwelijksfeest of jubileum. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kosten van de feestlocatie en catering of bruidskleding die je voor jezelf hebt gekocht.

Extra informatie

{Mogelijk extra detail-informatie of toelichting van begrippen}

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade verzekerd is.

Verzekerd bedrag

Je bepaalt zelf voor welk bedrag je je feest verzekert. Je kunt kiezen uit de volgende bedragen: € 5.000, € 7.500, € 10.000, € 12.500, € 15.000, € 17.500, € 20.000 of € 25.000.

Bruidskleding

Schade aan bruidskleding die je hebt gehuurd of gekocht is gedekt op de dag zelf tot 12.oo uur volgende dag.

Locatie, catering en vervoer

Huur van trouwvervoer. De kosten van de feestzaal en van de catering.

Cadeaus

Ook de ontvangen cadeaus zijn meeverzekerd. Je bent ook verzekerd voor diefstal na inbraak uit een afgesloten gebouw. Ook diefstal uit een tent is verzekerd als deze permanent wordt bewaakt.

Ziekte, ongeval en overlijden

Ziekte, ongeval of overijden van (een van de leden van) het bruidspaar, familieleden, getuige(n) of ceremoniemeesters.

Extra informatie

Er zijn een aantal ziektes die niet onder de verzekering vallen. Bijvoorbeeld vermoeidheid, drugs- of alcoholmisbruik of een ernstige ziekte waarvoor een verzekerde al onder behandeling was voor het feest.

Fotograaf en videograaf

De kosten van de foto- en videograaf die het feest vastlegt.

De band of andere muziekartiesten

De kosten van de band, zanger of andere artiesten die tijdens het feest optreden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als het feest niet door kan gaan door onvoldoende belangstelling van publiek, deelnemers of de mensen die het feest organiseren.

Aflasting, uitstel of onderbreking door weersomstandigheden

Behalve als het om een natuurramp gaat. Of als het weer zoveel schade veroorzaakt aan het gebouw waarin het evenement plaatsvindt, dat het evenement niet door kan gaan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Een ziekte, aandoening of afwijking waarvoor de verzekerde persoon al voor het evenement onder behandeling was bij een arts of specialist en waarvan op het moment van sluiten van deze verzekering duidelijk was dat de klachten opnieuw zouden kunnen gaan spelen, valt niet onder de dekking.

Eigen risico

Geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt onvoorziene schade bij aflasting, uitstel of onderbreking van een huwelijksfeest of jubileum in Nederland (het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden, dat in West-Europa ligt).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet de verzekering uiterlijk 30 dagen voor de feestdatum afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de verzekering binnen 14 dagen na de afsluitdatum via iDEAL.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint uiterlijk 30 dagen voor het feest en eindigt op de dag na het feest om 12.00 uur 's middags.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering tot 14 dagen na afluitdatum kosteloos opzeggen. Wil je hem later opzeggen dan kan dat, maar krijg je geen premie terug.  Dit kan via WhatsApp of telefonisch.