Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig.

Wat is verzekerd?

Je krijgt hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis, hulp aan je gezin en repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Medisch

Je bent verzekerd voor medische kosten, aanvullend op je zorgverzekering. Denk bijvoorbeeld aan je eigen risico op je zorgverzekering.

Extra informatie

Voor tandheelkundige (na)behandeling vergoeden wij maximaal € 350.

Bagage

Je bagage is standaard verzekerd als het is beschadigd, wordt gestolen of is verloren tot maximaal € 3.000. Als spullen ouder worden, worden ze meestal minder waard.

Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Extra informatie

Is er sprake van onherstelbare beschadiging, diefstal of verlies? Dan vergoeden wij: - De nieuwwaarde als de bagage niet ouder is dan 1 jaar. Je moet wel kunnen bewijzen dat de bagage niet ouder is dan 1 jaar, anders vergoeden wij de dagwaarde; - De marktwaarde, als vervanging niet mogelijk is; Sommige spullen hebben een lager maximum bedrag.

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Heb je de keuzedekking "Sporten en Wintersport" meeverzekerd? Dan vergoeden we je bagageschade en je geneeskundige kosten en geven een uitkering voor een ongeval tijdens de (winter)sport.

Keuze: pech op reis

Bij ons valt dit onder de keuzedekking Huur en Hulp Vervoermiddel. Valt de bestuurder van het vervoermiddel in het buitenland uit door bijvoorbeeld een ziekte of ongeval? Of valt het vervoermiddel waarmee je de reis maakt onvoorzien en onverwacht uit? Je krijgt dan hulpverlening of een vergoeding.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijg je een vergoeding.

Vertraging

Duurt de reis langer dan 3 dagen? En kom je met minimaal 8 uur vertraging aan omdat de boot, bus, trein of het vliegtuig waarmee je reist onverwacht vertraging heeft? Dan kom je in aanmerking voor een vergoeding als je de keuzedekking Annulering hebt.

Keuze: Maximale reisduur

Je kiest zelf je aaneengesloten reisduur: 60, 90 of 180 dagen.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit bij fraude. Of als schade ontstaat tijdens zakenreizen.

Negatief reisadvies

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ga zorgvuldig met je spullen om. Zo voorkom je schade.

Keuze: eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0 of € 75 per gebeurtenis. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie.

Maak je een reis binnen Nederland? Dan ben je alleen verzekerd als je tijdens je reis minimaal één nacht tegen betaling overnacht. Je bent binnen Nederland niet verzekerd tijdens een reis naar of bij familie of kennissen. Of naar jouw onderkomen.

Extra informatie

Bij een overnachting tegen betaling moet je ons het originele boekings-, reserverings- of betalingsbewijs van je reisorganisatie, boekingssite, camping, hotel, pension, recreatie- of bungalowpark laten zien. Met een onderkomen bedoelen we een onderkomen van jezelf of een andere verzekerde. Zoals een (vakantie)woning, caravan, vouwwagen, tent of boot op een vaste stand-/seizoen-/ligplaats.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of over de hele wereld.

Extra informatie

In Nederland ben je alleen verzekerd bij een betaalde overnachting. Bij de Europadekking ben je verzekerd in Europa, inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira, Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en heel Turkije. Je bent in andere landen in de wereld ook verzekerd tijdens trips van maximaal 48 uur.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen). Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via je persoonlijke MijnDitzo omgeving of onze klantenservice.