Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze aanvullende verzekering bij je Ditzo Autoverzekering vergoedt bij een ongeval schade aan personen en spullen in de auto.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade als je in de auto bent, in- of uitstapt, terwijl je een noodreparatie aan de auto uitvoert, of iemand helpt en terwijl je brandstof aan het bijvullen bent. Ook als je zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een bestuurder of passagier invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan je bagage, kleding of spullen in de auto.

Extra informatie

We vergoeden schade aan spullen uit je particuliere huishouding. We vergoeden geen dekking voor zakelijke spullen.

Overlijden

Als de bestuurder of de passagier overlijdt, dan vergoeden wij de extra kosten voor levensonderhoud van de erfgenamen en de uitvaartkosten.

Extra informatie

We vergoeden alleen de uitvaartskosten als de kosten niet onder de begrafenisverzekering vallen.

Uitkering bij invaliditeit

Ben je als gevolg van het ongeval gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt geraakt? Dan vergoeden wij het verlies van arbeidsvermogen. Daarnaast vergoeden wij de medische kosten die je zorgverzekeraar niet vergoedt.

Smartengeld

Ben je als gevolg van het ongeval gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt geraakt? Dan vergoeden wij ook smartengeld.

Extra informatie

Smartengeld is een vergoeding voor de geleden emotionele schade, zoals die in vergelijkbare gevallen door de rechter is toegewezen.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij schade door opzet of als de bestuurder rijdt zonder rijbewijs. En bij misbruik door de bestuurder van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. Je bent ook niet verzekerd als je niet op een officiële zitplaats zit.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd. Je kunt de schade aan de auto zelf verzekeren via de Ditzo Autoverzekering Allrisk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen veiligheidsgordel om? Wij vergoeden dan 75% van het schadebedrag. Dit geldt alleen voor schade bij lichamelijk letsel.

Maximale vergoeding

Bij lichamelijk letsel vergoeden we maximaal de schade die je zou kunnen verhalen op een persoon die aansprakelijk is voor de schade. Ook als je in jouw situatie niemand aansprakelijk kunt stellen.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israƫl, Marokko, Tunesiƫ en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen [via telefoon][,] [schriftelijk] [of] [via onze website].