Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw (sta)caravan of vouwwagen. Of schade die uw losgekoppelde (sta)caravan of vouwwagen veroorzaakt.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, vervangend verblijf, vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte en noodreparaties.

Diefstal of total loss

Bij een nieuwe caravan krijgt u de nieuwwaarde als de schade binnen 5 jaar ontstaat. Bij een tweedehands caravan de aanschafwaarde of dagwaarde. Diefstal is verzekerd als de caravan op slot staat (koppelslot/wielklem). Bij de Excellent Plusdekking zijn materiaal- en constructiefouten ook verzekerd.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare caravan. De aanschafwaarde is wat je voor de tweedehands caravan betaalde. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. U krijgt een lagere vergoeding als u besluit om de schade niet te laten repareren.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Schade door hagel en storm

Schade door storm is verzekerd. Schade door hagel kan aanvullend worden verzekerd.

Inboedel

Spullen in de caravan zijn standaard verzekerd tot maximaal € 2.500,-. Dit verzekerde bedrag is naar keuze en tegen een premieopslag uit te breiden tot € 5.000,- of € 7.500,-.

Extra informatie

Of we de schade vergoeden, hangt af van hoe de spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht). En of de caravan op slot was.

Uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een luifel, voortent, fietsendrager, ‘mover’, bijzettent of schotelantenne is standaard verzekerd tot maximaal € 1.000,-. Dit verzekerde bedrag is naar keuze en tegen een premieopslag uit te breiden tot € 1.500,-, € 2.000,- of € 2.500,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Is de (sta)caravan aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. We vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De Excellent Plusdekking kan alleen voor nieuwe caravans tot 1 jaar oud voor de eerste eigenaar worden verzekerd. Deze dekking geldt dan voor maximaal 5 jaar.

Eigen risico

€ 75,- per gebeurtenis. Er geldt geen eigen risico als het alleen ruitschade betreft of bij schade ontstaan door storm, brand of diefstal.

Stallen

De caravan is verzekerd in een overdekte en bewaakte stalling.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt toercaravans/ vouwwagens in Nederland en de landen die op de Internationale Motorrijtuigenverzekeringskaart (’groene kaart’) van de trekkende auto staan vermeld en niet zijn doorgehaald; en stacaravans in Nederland, Belgie, Luxemburg en Duitsland tot maximaal 100km van de Nederlandse grens;

Extra informatie

Bij verblijf in het buitenland met toercaravans/vouwwagens is de verzekering maximaal voor een aaneengesloten periode van 6 maanden per jaar geldig.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk.