Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade.

Verzekerd bedrag

U heeft garantie tegen onderverzekering. Op de polis wordt het verzekerd bedrag genoemd. Uw woning is verzekerd op basis van de gegevens die u bij het afsluiten heeft opgegeven.

Extra informatie

Wij vergoeden de herbouwwaarde. Als u uw woonhuis niet wilt of mag herbouwen vergoeden wij de verkoopwaarde of de sloopwaarde

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd. Hierbij geldt geen maximale vergoeding.

Extra informatie

Voor bijzonder glas, bijvoorbeeld glas-in-lood, is de maximale vergoeding € 500,-.

Tuin

Schade aan uw tuin is standaard verzekerd. We vergoeden schade aan uw tuin dan tot maximaal € 50.000,-.

Extra informatie

Schade tijdens verbouwing of leegstand is beperkt verzekerd. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Keuze: verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is beperkt standaard verzekerd. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Tijdens leegstand is uw woning maximaal 2 maanden verzekerd. U moet de leegstand wel op tijd bij ons melden.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is standaard verzekerd.

Extra informatie

Schade aan uw tuin door vandalisme is niet verzekerd.

Extra: garantie onderverzekering

Bij schade heeft u garantie tegen onderverzekering. Dit betekent dat u de schade vergoed krijgt, ongeacht de werkelijke waarde van de woning.

Extra informatie

Eventuele aan- of verbouwingen die u tussentijds doet, vallen ook onder de garantie.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook als schade opzettelijk is veroorzaakt of het gevolg is van achterstallig onderhoud van het woonhuis, is die niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check uw polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Er is geen eigen risico. Behalve bij schade door storm. Hiervoor geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woning in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand.