Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als gevolg van een castratie. 

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade verzekerd is.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal 90% van de verzekerde waarde van het dier.

Castratie

Deze verzekering keert uit als er sprake is van overlijden of blijvende ongeschiktheid van het dier als gevolg van een door een dierenarts uitgevoerde castratie.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij de volgende schadegevallen.

Diergeneeskundige kosten

Diergeneeskundige kosten zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Uitkeringspercentage

Bij een leeftijd tot 4 jaar en 9 jaar en ouder, bedraagt de schadevergoeding 80% van de verzekerde waarde. Bij een leeftijd van 4 jaar tot en met 8 jaar bedraagt de schadevergoeding 90% van de verzekerde waarde.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de schade tengevolge van castratie in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Laat het dier, als het ziek is, zo snel mogelijk door een dierenarts onderzoeken en volg de adviezen van de dierenarts op. Wij verwachten van je dat je er alles aan doet om het dier te laten genezen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het betreft een éénmalige premie. De nota voor de verzekering wordt je samen met de polis toegezonden. Betaal op tijd. Het niet tijdig betalen van de premie kan vervelende gevolgen hebben.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de dag van de castratie en eindigt dertig dagen na de castratie.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Het betreft hier een tijdelijke verzekering. Deze eindigt automatisch.