Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. De dekking verschilt per soort verzekering.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijg je de aanschafwaarde in plaats van de dagwaarde als de schade binnen 1 jaar ontstaat.

Extra informatie

Aanschafwaarderegeling is alleen van kracht wanneer de auto is aangekocht bij een BOVAG aangesloten bedrijf en is gemaximeerd op € 50.000,-.

Reparatie

Bij alle schade heb je vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Extra informatie

Kies je voor een door ons geselecteerd schadeherstelbedrijf dan krijg je € 75,- korting op het eigen risico en gratis een vervangende auto ter beschikking tijdens de reparatie.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding van de kostprijs bij reparatie of vervanging.

Extra informatie

Bij vervanging geldt een eigen risico. Kies je voor een door ons geselecteerd ruitschadeherstelbedrijf dan krijg je een korting van € 75,- op het eigen risico.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van je auto. Dit hangt af van het type auto.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: inbraak waarbij navigatieapparatuur is gestolen.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan je eigen auto is verzekerd. Ook als het jouw eigen schuld is.

Pechhulp

In het buitenland. De noodzakelijke kosten voor hulp langs de weg tot een maximum van € 115,- per gebeurtenis. Het bestellen en toezenden van onderdelen die noodzakelijk zijn om je auto rijklaar te maken. De kosten voor onderdelen en reparatie worden niet betaald.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Later aangebrachte accessoires die niet in de officiële catalogusprijs is inbegrepen zijn meeverzekerd tot maximaal € 1.500,-. Audiovisuele en navigatieapparatuur tot ten hoogste € 500,-.

Extra informatie

Maximaal € 500,- is verzekerd aan auto-artikelen is meeverzekerd. Onder auto-artikelen wordt verstaan: kinderzitje, carkit, brandblusapparaat, gevarendriehoek, lampenset, pechlamp, sleepkabel, fietsdrager, (ski-)box, dakdraagsteun(en), caravanspiegel(s), wegenkaart(en), stratenboek, verbanddoos en de lifehammer, mits deze zich op, aan of in het motorrijtuig bevinden.

Eigen risico

€ 150,- per claim bij schade aan je eigen auto en bij het vervangen van een ruit. Hoger eigen risico bij bestuurders onder de 24 jaar.

Extra informatie

In sommige situaties/gebeurtenissen kunnen specifieke eigen risico's gelden.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Bij het aangaan van deze verzekering worden voor de polisopmaak geen administratiekosten berekend. Bij mutaties rekenen wij € 9,75 en bij beëindiging van het contract maximaal € 22,70 administratiekosten.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen 80%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen.