Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt, afhankelijk van uw keuze, schade aan uw fiets of e-bike bij beschadigingen en diefstal. De doorlopende fietsverzekering geldt voor minimaal 1 jaar en u betaalt de premie per jaar.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw fiets of e-bike verzekerd is.

Diefstal of total loss

U krijgt gedurende de looptijd van de verzekering tot maximaal het verzekerde bedrag een nieuwe fiets of e-bike geleverd.

Keuze: pechhulp

Wanneer u de dekking Omnium kiest, is Fietsbijstand (pechhulp) ook meeverzekerd. Bij pech onderweg wordt u opgehaald en teruggebracht naar het beginpunt van uw dagfietstocht.

Keuze: schade door diefstal

Bij de dekking Diefstal is diefstal van uw fiets of e-bike en de gevolgschade na diefstal verzekerd. Ook diefstal van aan de fiets of e-bike bevestigde onderdelen en accessoires is verzekerd.

Keuze: schade aan je fiets

Bij de dekking Omnium is naast diefstal ook andere schade aan uw fiets of e-bike verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Keuze: verlengde garantie

Deze dekking vergoedt garantieschades voor uw nieuwe e-bike (met trapondersteuning tot 25 km p/u en een motorvermogen van maximaal 250 Watt). Garantieschades kunnen onder deze dekking worden geclaimd nadat de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar is verlopen.

Wat is niet verzekerd?

Schade die u met uw fiets of e-bike aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heeft u een andere verzekering nodig.

Let op

Wij vergoeden bij schade en diefstal alleen als u een aankoopnota of taxatierapport kunt overleggen.

Let op

Schade aan je fiets of e-bike, die is ontstaan tijdens wedstrijden, is niet gedekt met deze verzekering.

Diefstal racefiets of mountainbike

Uw racefiets of mountainbike is niet verzekerd voor diefstal buiten een afgesloten ruimte met muren en een dak.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij vergoeden geen schade bij diefstal als uw fiets of e-bike niet op slot stond of als u de sleutels niet kunt overleggen.

Fietsslot met het ART-keurmerk

Wij vergoeden alleen diefstal van uw fiets of e-bike als u een fietsslot met het ART-keurmerk uit categorie 2 gebruikt. Heeft u een fiets met een verzekerde waarde vanaf  3.500,- of heeft u e-bike? Dan moet u naast het ART-slot ook een tweede door ons goedgekeurd slot gebruiken.

Eigen risico

U betaalt geen vrijstelling (eigen risico) als uw fiets of e-bike wordt gestolen. Alleen bij beschadiging is er een vrijstelling van  35,- van toepassing.

Eigen risico track & trace systeem (Connected)

Heeft u een e-bike met ingebouwd track & trace systeem? Dan kunt u kiezen voor een dekking met Connected. Is uw e-bike een bakfiets met een verzekerde waarde vanaf  3.500,-? Dan is inbouwen van een track & trace systeem verplicht. Als bij diefstal blijkt dat er geen track & trace systeem is ingebouwd of dat er geen abonnement is met een alarmcentrale, dan is uw vrijstelling (eigen risico) 25% van de verzekerde waarde.

Eigen risico racefiets of mountainbike

U betaalt een vrijstelling (eigen risico) van 20% van het verzekerd bedrag als uw racefiets of mountainbike wordt gestolen. Bij beschadiging is er een vrijstelling van 20% van het schadebedrag met een minimum  50,- van toepassing.

Afschrijving op accu

Bij schade aan of diefstal van de accu van uw e-bike geldt een afschrijving van 0,75% per maand. Dit wordt gerekend vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de hele wereld. Fietsbijstand (pechhulp) is in Europa gedekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meldt schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie eenmaal per jaar. U maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering ieder jaar beĆ«indigen met een opzegtermijn van 3 maanden voor de vervaldag. U kunt dit doen door een formulier in te vullen op www.enra.be/zelf-regelen. U kunt ook opzeggen via telefoon 078-158444 of per e-mail via polisafdeling@enra.be.