Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt, afhankelijk van uw keuze, schade aan uw (elektrische) fiets bij beschadigingen en diefstal. De doorlopende fietsverzekering geldt voor minimaal 1 jaar en u betaalt de premie per jaar.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw (elektrische) fiets verzekerd is.

Diefstal of total loss

U krijgt gedurende de looptijd van de verzekering tot maximaal het verzekerde bedrag een nieuwe (elektrische) fiets geleverd.

Keuze: pechhulp

U kunt de Pechhulp gebruiken als u hebt gekozen om schade aan uw (elektrische) fiets te verzekeren. Bij pech onderweg wordt u opgehaald en teruggebracht naar het beginpunt van uw dagfietstocht.

Keuze: schade door diefstal

Schade veroorzaakt door diefstal en de gevolgschade na diefstal is verzekerd.

Keuze: schade aan je fiets

Alle schade aan uw (elektrische) fiets (omnium) is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die u met uw (elektrische) fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heeft u een andere verzekering nodig.

Let op

Schade die bestaat uit een technisch mankement of slijtage is niet gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij vergoeden geen schade bij diefstal als de (elektrische) fiets niet op slot stond of als u de sleutels niet kunt overleggen.

Fietsslot met het ART-keurmerk

Wij vergoeden alleen schade als u een fietsslot met het ART-keurmerk uit categorie 2 gebruikt.

Extra informatie

Een slot met een ART-keurmerk heeft altijd een opdruk met het ART-logo, het aantal sterren voor de categorie en een goedkeurnummer van vier cijfers.

Eigen risico

U betaalt geen eigen risico als uw (elektrische) fiets wordt gestolen. Alleen bij beschadiging is er een vrijstelling van € 35,- van toepassing.

Let op

Bij schade aan de accu van uw elektrische fiets geldt een afschrijving van 0,75% per maand. Dit wordt gerekend vanaf de ingangsdatum van de verzekering. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de hele wereld. Pechhulp is in Europa gedekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meldt schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie eenmaal per jaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering met een opzegtermijn van drie maanden stop zetten. U kunt dit doen door een formulier in te vullen op www.enra.be/zelf-regelen. U kunt ook opzeggen via telefoon 078-158444 of per e-mail via polisafdeling@enra.be.