Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt, afhankelijk van uw keuze, schade aan je (elektrische) fiets bij beschadigingen en diefstal. De kortlopende fietsverzekering geldt voor een vaste periode van 3 of 5  jaar. Je betaalt de premie in één keer vooruit.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je (elektrische) fiets verzekerd is.

Diefstal of total loss

Je krijgt gedurende looptijd van de verzekering tot maximaal het verzekerd bedrag een nieuwe (elektrische) fiets geleverd.

Keuze: pechhulp

Je kunt de Pechhulp gebruiken als je hebt gekozen om schade aan je (elektrische) fiets te verzekeren. Bij pech onderweg wordt je opgehaald en teruggebracht naar het beginpunt van je dagfietstocht.

Keuze: schade door diefstal

Schade veroorzaakt door diefstal en de gevolgschade na diefstal is verzekerd.

Keuze: schade aan je fiets

Alle schade aan je (elektrische) fiets is verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand

Met deze aanvullende verzekering wordt in geval van een ongeluk de schade verhaald op de tegenpartij, als deze daarvoor aansprakelijk is.

Keuze: Ongevallenverzekering voor opzittenden

Deze aanvullende verzekering biedt een eenmalige uitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. De verzekerde bedragen zijn: bij overlijden € 4.500,- en bij blijvende invaliditeit maximaal € 9.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die je met je (elektrische) fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heb je een andere verzekering nodig: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Let op

Schade de bestaat uit een technisch mankement of slijtage is niet gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij vergoeden geen schade bij diefstal als de (elektrische) fiets niet op slot stond of als je de sleutels niet kunt overleggen.

Fietsslot met het ART-keurmerk

Wij vergoeden alleen schade als je een fietsslot met het ART-keurmerk  uit categorie 2 gebruikt.

Extra informatie

Een slot met een ART-keurmerk heeft altijd een opdruk met het ART-logo, het aantal sterren voor de categorie en een goedkeurnummer van vier cijfers.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico als je (elektrische) fiets wordt gestolen. Alleen bij beschadiging is er een eigen risico van € 25,-, € 35,- of € 50,- van toepassing.

Let op

Bij schade aan de accu van je elektrische fiets is, afhankelijk van de gekozen verzekering, een afschrijving van 0,75% of 1,5% per maand van toepassing. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de hele Wereld. Pechhulp is in Europa gedekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie in één keer vooruit bij de aankoop van de fiets of via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigt op de datums die op de polis staan.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U sluit de verzekering af voor een vaste periode van 3 of 5 jaar en u kunt daarom de verzekering niet opzeggen.