Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt, afhankelijk van je keuze, schade aan je fiets of e-bike bij beschadigingen en diefstal. De kortlopende fietsverzekering heeft een vaste looptijd van 2, 3, 4 of 5 jaar. Je betaalt de premie in één keer vooruit.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je fiets of e-bike verzekerd is.

Diefstal of total loss

Je krijgt gedurende de looptijd van de verzekering tot maximaal het verzekerde bedrag een nieuwe fiets of e-bike geleverd.

Keuze: pechhulp

Wanneer je de dekking Casco kiest, is Pechhulp ook meeverzekerd. Bij pech onderweg wordt je opgehaald en teruggebracht naar het beginpunt van je dagfietstocht.

Keuze: schade door diefstal

Bij de dekking Diefstal is diefstal van de gehele fiets of e-bike en de gevolgschade na diefstal verzekerd. Ook diefstal van aan de fiets of e-bike bevestigde onderdelen en accessoires is verzekerd.

Keuze: schade aan je fiets

Bij de dekking Casco is naast diefstal ook andere schade aan je fiets of e-bike verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand

Wanneer je de dekking Casco kiest, is Verhaalsrechtsbijstand ook meeverzekerd. Met Verhaalsrechtsbijstand wordt in geval van een ongeluk de schade verhaald op de tegenpartij, als deze daarvoor aansprakelijk is.

Keuze: Ongevallenverzekering voor opzittenden

Wanneer je de dekking Casco kiest, is de Ongevallenverzekering voor opzittenden ook meeverzekerd. Deze verzekering biedt een eenmalige uitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. De verzekerde bedragen zijn: bij overlijden € 4.500,- en bij blijvende invaliditeit maximaal € 9.000,-.

Keuze: Verlengde garantie

Deze dekking vergoedt garantieschades voor een nieuwe e-bike. Garantieschades kunnen onder deze dekking worden geclaimd nadat de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar is verlopen.

Extra informatie

Je kunt Verlengde garantie voor je nieuwe e-bike meeverzekeren op de aflopende fietsverzekering met een looptijd van 5 jaar. Je kunt Verlengde garantie voor je nieuwe e-bike ook afsluiten als aparte verzekering met een looptijd van 5 jaar. Uitgebreidere informatie over Verlengde garantie vind je in een aparte verzekeringskaart.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die je met je fiets of e-bike aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heb je een andere verzekering nodig: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Let op

Schade de bestaat uit een technisch mankement of slijtage is niet gedekt.

Let op

Schade aan je fiets of e-bike, die is ontstaan tijdens wedstrijden, is niet gedekt met deze verzekering. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij vergoeden geen schade bij diefstal als de fiets of e-bike niet op slot stond of als je de sleutels niet kunt overleggen. 

Fietsslot met het ART-keurmerk

Wij vergoeden alleen diefstal van je fiets of e-bike als je een fietsslot met het ART-keurmerk uit categorie 2 gebruikt. Als de verzekerde waarde € 3.500,- of meer is, dien je daarnaast een tweede slot te gebruiken dat door ons is goedgekeurd (deze sloten staan op onze website). De sloteisen gelden niet voor diefstal van een (elektrische) racefiets of mountainbike uit een afgesloten ruimte.

Extra informatie

Een slot met een ART-keurmerk heeft altijd een opdruk met het ART-logo, het aantal sterren voor de categorie en een goedkeurnummer van vier cijfers.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico als je fiets of e-bike wordt gestolen. Alleen bij beschadiging is er een eigen risico van € 35,- van toepassing.

Eigen risico (elektrische) racefiets of mountainbike

Je betaalt een eigen risico van 20% van het verzekerd bedrag als je (elektrische) racefiets of mountainbike wordt gestolen. Bij beschadiging is er een eigen risico van 20% van het schadebedrag met een minimum € 50,- van toepassing.

Diefstal (elektrische) racefiets of mountainbike

Een (elektrische) racefiets of mountainbike is alleen verzekerd voor diefstal als de fiets gestolen wordt uit een afgesloten ruimte met muren en een dak. Er moeten braaksporen aanwezig zijn. 

Extra informatie

Een (elektrische) racefiets of mountainbike hoeft in de afgesloten ruimte niet op slot te staan.

Afschrijving op accu

Bij schade aan de accu van je e-bike geldt een afschrijving van 0,75% per maand. Dit wordt gerekend vanaf de ingangsdatum van de verzekering. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de hele Wereld. Pechhulp is in Europa gedekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie in één keer vooruit bij de aankoop van je fiets of e-bike. Je maakt het bedrag zelf over. Betalen via een automatische incasso is ook mogelijk.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

De verzekering eindigt, afhankelijk van de gekozen looptijd, na 2, 3, 4 of 5 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je sluit de verzekering af voor een vaste periode van 2, 3, 4 of 5 jaar. Je kunt daarom de verzekering niet opzeggen. Bij diefstal of totaal verlies van je fiets of e-bike beëindigen wij je verzekering en krijg je de premie voor de resterende periode van ons terug.