Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je (elektrische) racefiets of mountainbike bij beschadigingen en diefstal. De kortlopende fietsverzekering geldt voor een vaste periode van 3 of 5  jaar. Je betaalt de premie in één keer vooruit.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je (elektrische) racefiets of mountainbike verzekerd is.

Diefstal of total loss

Je krijgt gedurende looptijd van de verzekering tot maximaal het verzekerd bedrag een nieuwe (elektrische) racefiets of mountainbike geleverd.

Pechhulp

De pechhulp is standaard meeverzekerd bij de Optimaal Casco dekking. Voor een racefiets of mountainbike is alléén de Optimaal Casco dekking mogelijk. Bij pech onderweg wordt je opgehaald en teruggebracht naar het beginpunt van je dagfietstocht.

Schade door diefstal

Schade veroorzaakt door diefstal en de gevolgschade na diefstal zijn verzekerd.

Schade aan je fiets

Alle schade aan je (elektrische) racefiets of mountainbike is verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is.

Verhaalsrechtsbijstand

Met deze aanvullende verzekering wordt in geval van een ongeluk de schade verhaald op de tegenpartij, als deze daarvoor aansprakelijk is.

Ongevallenverzekering voor opzittenden

Deze aanvullende verzekering biedt een eenmalige uitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. De verzekerde bedragen zijn: bij overlijden € 4.500,- en bij blijvende invaliditeit maximaal € 9.000,-.

Beroving

De situatie dat uw racefiets of mountainbike wordt afgenomen, al dan niet met geweld, terwijl de fiets zich binnen handbereik van de verzekerde bevindt. 

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die je met je (elektrische) racefiets of mountainbike aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heb je een andere verzekering nodig: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Let op

Schade de bestaat uit een technisch mankement of slijtage is niet gedekt.

Let op

Schade aan uw racefiets of mountainbike, die ontstaan is tijdens snelheidsritten of wedstrijden, is niet gedekt met deze verzekering. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Diefstal van een racefiets of mountainbike is alleen verzekerd als de fiets gestolen wordt uit een afgesloten ruimte. Er moeten braaksporen aanwezig zijn. 

Eigen risico

Bij diefstal van je (elektrische) racefiets of mountainbike geldt een eigen risico van 20% van het verzekerde bedrag. Bij schade heeft u een eigen risico van 20% van het verzekerde schadebedrag, met een minimum van € 50. 

Let op

Bij schade aan de accu van je elektrische racefiets of mountainbike geldt een afschrijving van 0,75% per maand.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de hele Wereld. Pechhulp is in Europa gedekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie in één keer vooruit bij de aankoop van de fiets of via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigt op de datums die op de polis staan.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U sluit de verzekering af voor een vaste periode van 3 of 5 jaar en u kunt daarom de verzekering niet opzeggen.