Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen aan boord. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om schade door aanvaring, brand, diefstal, neerslag en storm.

Wat is verzekerd?

De privé-eigendommen van verzekeringnemer zijn verzekerd.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag staat op je polis. We vergoeden op basis van nieuwwaarde.

Extra informatie

Bedraagt de dagwaarde minder dan 40% van de nieuwwaarde, dan vergoeden we de dagwaarde.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen.

Extra informatie

Wij betalen de kosten van die expert, maar tot maximaal de kosten van onze eigen expert. Zijn de kosten van jouw expert hoger maar wel redelijk dan worden deze extra kosten ook betaald.

Keuze: sieraden

Standaard verzekerd tot maximaal 30% van de verzekerde som inboedel.

Extra informatie

Zijn jouw kostbaarheden meer waard dan 30% van de verzekerde som inboedel, dan is het mogelijk het meerdere extra te verzekeren.

Keuze: (Audio-) apparatuur

(Audio-) apparatuur is standaard meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd zijn: (zonne)brillen, contactlenzen en protheses, mobiele telefoons, tablets en overige mobiele electronische apparatuur met een scherm kleiner dan 8 inch, voorwerpen die beroepsmatig worden gebruikt.

Spullen buiten huis

Spullen buiten de boot zijn niet meeverzekerd.

Extra informatie

Wel meeverzekerd is inboedel wat is opgeslagen op je woonadres of inboedel wat je tijdens de wintermaanden elders hebt opgeslagen.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen, stoten en overig huishoudelijk gebruik is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Heb je (vermoedelijke) schade? Meldt dit dan onmiddellijk aan ons en beperk de schade zoveel mogelijk.

Eigen risico

€ 100,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen aan boord in het verzekerde vaargebied.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand. De opzegging dien je per aangetekende brief of per email te versturen.