Bootverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze bootverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een bootverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen). Naast de aansprakelijkheidsdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar verzekerd?

U kunt kiezen voor verschillende vaargebieden in Nederland of Europa. Ga je naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië? Dan heeft u een internationaal verzekeringsbewijs of Italië-certificaat van ons nodig.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

De dekking Aansprakelijkheid is een vast onderdeel van onze bootverzekering. U bent tot een bedrag van € 5.000.000,- verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt aan anderen of aan andermans boot of spullen.
icon_boot

Keuze: schade aan je boot

U kunt er voor kiezen om schade aan uw boot mee te verzekeren. Er zijn verschillende mogelijkheden. Van alleen WA/Brand tot WA/Casco+. Met WA/Casco+ bent u verzekerd van de meest uitgebreide dekking.

Extra informatie

Met Casco+ is uw boot ook verzekerd bijreparatie- of vervangingskosten van een eigen gebrek van uw boot. Ook bij een gebrek van de originele scheepsmotor (niet ouder dan 5 jaar).
icon_diefstal-inbraak

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van je boot

U kunt ervoor kiezen om uw boot tegen (poging tot) inbraak en diefstal te verzekeren. Uw boot is dan verzekerd tegen diefstal, verduistering en vermissing. Ook braakschade is dan verzekerd.
icon_inboedel-vervoer

Keuze: inboedel

Kiest u voor WA/Casco of WA/Casco+? Dan is de inboedel op basis van nieuwwaarde gratis meeverzekerd tot 30% van de verzekerde waarde van de boot. Er geldt een maximum van € 35.000,-
icon_brand

Keuze: schade door brand of ontploffing

U kunt er voor kiezen om uw boot tegen Brand of ontploffing te verzekeren. Uw boot is dan verzekerd tegen blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van een eigen gebrek.
icon_schade-natuur

Keuze: schade door natuur

Kiest u voor WA/Casco of WA/Casco+? Dan is schade door hagel, blikseminslag en storm meeverzekerd.
icon_volgboot-trailer

Keuze: volgboot en trailer

In combinatie met de casco of casco+ dekking kunt u uw boottrailer meeverzekeren. Dan is de trailer verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging of verlies door elk onverwacht van buitenkomend onheil, ook als gevolg van een eigen gebrek. De vergoeding is maximaal de dagwaarde.

Extra informatie

Uw volgboot (maximaal 10 pk) kunt u bij een kajuitboot gratis meeverzekeren tot € 5.000,-. De dekking is identiek aan de dekking die u voor uw kajuitboot kiest.
icon_invalide

Keuze: ongevallen opvarenden

De opvarenden kunt u meeverzekeren tegen de gevolgen van een ongeval. Wordt u door een ongeval blijvend invalide? Dan krijgt u een uitkering voor blijvende invaliditeit. Als u overlijdt door een ongeval, keren we het verzekerde bedrag voor overlijden uit aan uw nabestaanden. .
icon_rechtshulp

Keuze: rechtsbijstand

U kunt Rechtsbijstand meeverzekeren. U krijgt dan juridische hulp van de DAS bij een meningsverschil. Bijvoorbeeld bij een verschil van mening over het bezit of onderhoud van uw verzekerde boot.
icon_reispech

Pechhulp

U bent standaard verzekerd voor hulpverlening door SOS International als u niet meer verder kunt varen of reizen met uw boot door diefstal of schade. Ook als die veroorzaakt is door een eigen gebrek van uw boot. Kosten voor inzet van een monteur ter plekke zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Voor alle hulpverlening moet u vooraf de Europeesche Hulplijn bellen op +31 20 65 15 777 om toestemming te vragen. Is niemand in staat om de Europeesche Hulplijn te bellen? Dan vergoeden we de schade toch. In dat geval krijgt u maximaal de vergoeding die u zou hebben gekregen als de hulpverlening door SOS International zou zijn georganiseerd.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens vervoer tegen betaling.
icon_premiekorting

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Standaard geldt een eigen risico van € 125,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Kiest u voor een WA-Casco of WA-Casco+ verzekering? Dan kunt u dit eigen risico vrijwillig verhogen met €125,-, €250,- of €500,-. U krijgt dan korting op uw premie.
icon_let-op

Let op

U bent verplicht om maatregelen te nemen om diefstal of inbraak te voorkomen. U dient bijvoorbeeld de sleutel van de hoofdschakelaar eruit te halen en waardevolle spullen uit het zicht te bewaren.
icon_speciaal

Extra keuze: particuliere verhuur

Wilt u uw boot verhuren aan andere particulieren? Dan kunt u kiezen voor de dekking Particuliere verhuur. Daarmee bent u verzekerd voor schade die ontstaat wanneer u uw boot heeft verhuurt.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons of aan uw verzekeringsadviseur. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een maand opzegtermijn.