Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan jouw caravan of vouwwagen. Of schade die jouw losgekoppelde caravan of vouwwagen veroorzaakt aan anderen en hun spullen. Dit is de basisdekking. Je kunt kiezen voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan jouw caravan of vouwwagen verzekerd is.

Keuze: hulpverlening na een ongeval

Wij vergoeden onder andere het slepen, het vervangend verblijf en het vervoer naar huis bij een ongeluk, ziekte of noodreparatie.

Extra informatie

Je kunt zelf kiezen of je de dekking Hulpverlening en/of de dekking Vervangend Vervoer wilt meeverzekeren.

Diefstal of total loss

Is jouw caravan of vouwwagen gestolen? Dan vergoeden wij de verzekerde waarde zoals die staat aangegeven op het polisblad. Is jouw caravan/vouwwagen beschadigd en kan deze niet meer gerepareerd worden? Dan vergoeden wij de verzekerde waarde verminderd met de waarde van de restanten.

Extra informatie

Je hebt waardegarantie voor de waarde van uw caravan of vouwwagen. Je kunt kiezen uit 1, 3 of 5 jaar waardegarantie. Op het polisblad staat het verzekerde bedrag en de looptijd die je gekozen heeft voor de waardegarantie.

Reparatie

Je kiest zelf wie de schade repareert. De Europeesche werkt samen met Omnia, een samenwerkingsverband van caravanherstel-bedrijven. Zij geven uitgebreide garantie op reparaties. Laat je de schade repareren bij een Omnia-herstelbedrijf? Dan bespaar je € 150,- op het eigen risico.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, ontploffing of storm is standaard verzekerd.

Extra informatie

Hagelschade valt hier niet onder. Dit kun je los meeverzekeren.

Keuze: schade door hagel en storm

Schade door hagel kunt je extra meeverzekeren. Stormschade is standaard verzekerd.

Keuze: inboedel

Spullen in de caravan of vouwwagen zijn verzekerd, zoals servies, beddengoed en kleding. Of wij de schade vergoeden, hangt af van hoe de spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht). En of jouw caravan op slot was.

Keuze: uitrusting

Je kunt er voor kiezen om schade aan de voortent/luifel of accessoires zoals een schotelantenne mee te verzekeren.

Keuze: pechhulp

Je kunt ervoor kiezen om pechhulp mee te verzekeren. Pechhulp is onderdeel van de dekking Hulpverlening. Deze dekking biedt onder andere hulp bij pech onderweg met de caravan of vouwwagen.

Keuze: Particuliere verhuur

Je kunt de particuliere verhuur aan een privépersoon meeverzekeren. Het gaat dan om verhuur voor recreatief gebruik. Wanneer je voor deze dekking kiest, ben je op dat moment verzekerd voor dezelfde dekkingen als de dekkingen die je gekozen hebt.

Wat is niet verzekerd?

  • Is de caravan of vouwwagen aan jouw auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. Wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gebruik voor diefstalpreventie van jouw caravan of vouwwagen goedgekeurde sloten. Een overzicht van goedgekeurde sloten en andere beveiligingsmiddelen vind je op www.europeesche.nl/verzekering/caravanverzekering.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 225,- per gebeurtenis. Laat je de schade repareren bij een Omnia-herstelbedrijf? Dan bespaar je € 150,- op het eigen risico. Je kunt ook kiezen voor een eigen risico van € 0,-. Hiervoor betaal je een premietoeslag.

Stallen

Jouw caravan of vouwwagen is ook verzekerd in een overdekte en bewaakte stalling.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in de rest van Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via jouw verzekeringsadviseur of via onze website. Er geldt een opzegtermijn van 30 dagen.