Doorlopende Verzekering voor Reizen Wat is wel en niet gedekt door deze doorlopende reisverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een doorlopende reisverzekering?

De Doorlopende Verzekering voor Reizen vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal, ongeval of annulering. Deze verzekering is minimaal een jaar geldig. En voor reizen die maximaal 60, 90 of 180 dagen duren, afhankelijk van de gekozen variant.

Extra informatie

U kunt zelf een doorlopende reis- of een annuleringsverzekering samenstellen. Ook kunt u de dekkingen voor reis en annulering combineren.
icon_voor-wie

Voor wie?

U kunt de Doorlopende Verzekering voor Reizen afsluiten voor uzelf, uw partner en/of kinderen. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen.

Extra informatie

Heeft u uitwonende maar nog studerende kinderen of kinderen waarvoor een co-ouderschapsregeling is getroffen? Dan kunnen zij tot 27 jaar ook meeverzekerd worden.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar verzekerd?

U kiest voor dekking in Europa of wereldwijd. De dekking Europa geldt ook voor Cyprus en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. In Nederland bent u alleen verzekerd bij minimaal één betaalde overnachting.

Extra informatie

De dekking Europa geeft dekking in het werelddeel dat oostelijk tot aan de Oeral en de Kaukasus loopt inclusief Georgië, Armenië en Azerbeidzjan, en westelijk tot en met IJsland, Madeira, de Azoren en de Canarische Eilanden. Daarnaast geldt de dekking Europa ook voor Cyprus en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor hulp voor personen. Als u of een andere verzekerde hulp nodig heeft door ziekte, letsel door een ongeval, overlijden van u, uw reisgenoot of directe familie of door een natuurramp. Deze hulp wordt verzorgt via de Europeesche Hulplijn.

Extra informatie

U kunt uw verzekering aanvullen met extra keuzedekkingen.
icon_medisch

Keuze: medisch

Met de dekking Geneeskundige kosten bent u verzekerd voor de kosten van een spoedeisende en onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Het is noodzakelijk dat u een geldige Nederlandse zorgverzekering heeft.

Extra informatie

Niet verzekerd is het vrijwillig eigen risico en tandheelkundige behandelingen.
icon_schade-aan-spullen

Keuze: bagage

Met de dekking Bagage bent u verzekerd tegen schade die is ontstaan door diefstal, beschadiging of verlies van uw bagage of reisdocumenten. U kiest zelf de hoogte van de maximale vergoeding. De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van de gekozen dekking.

Extra informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijke bagagedekkingen en over de maximale vergoedingen in geval van schade aan bagage? Dit kunt u vinden in de productvoorwaarden en in de afschrijvingslijst die wij hiervoor hanteren.
icon_bijzondere-sport

Keuze: bijzondere sporten

Het beoefenen van reguliere sporten op reis is verzekerd. Voor Skiën en snowboarden is een aanvullende dekking nodig. Met deze dekking heeft u een ‘upgrade’ van uw andere dekkingen. Zodat de dekkingen die u heeft afgesloten -zoals Medische kosten, Bagage en Ongevallen -ook van toepassing zijn.
icon_reispech

Keuze: pech op reis

Met de dekking Hulp en huur vervoermiddel bent u verzekerd van vervangend vervoer en hulp wanneer uw vervoermiddel of de bestuurder uitvalt. Schade aan, diefstal van, of schade door het te zwaar beladen van je vervoermiddel is niet verzekerd.
icon_invalide

Keuze: ongevallen

Met de dekking Ongevallen bent u verzekerd in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij keren dan eenmalig een vast bedrag uit.
icon_annulering

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Met de dekking Annulering worden de (annulerings)kosten vergoed die u maakt indien u uw geboekte reis onverwachts moet afzeggen. Ook als u een reis moet afbreken, om één van de in de voorwaarden genoemde redenen, krijgt u een vergoedingen. Dit is maximaal het gekozen verzekerd bedrag.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor de extra dekking van de Allrisk Annulering. U kunt dan ook annuleren om een andere, onvoorziene reden dan die in de voorwaarden is genoemd. Wij vergoeden dan maximaal 75% van uw annuleringskosten.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Als uw schade ontstaat tijdens zakenreizen. Of bij fraude of als u onzorgvuldig met uw spullen bent omgegaan. Bijvoorbeeld als u zichtbaar spullen in uw voertuig achter laat. Ook moet de oorzaak of reden van de schade buiten uw schuld en onvoorzien zijn.

Extra informatie

Voor de schadeafhandeling is het noodzakelijk dat u ook aan uw verplichtingen voldoet, zoals tijdig schade melden, aangifte doen van diefstal en meewerken bij schadebehandeling.
icon_let-op

Let op

Gaat er iets mis op reis? En heeft u dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kunt u 24 uur per dag bellen met de Europeesche Hulplijn.
icon_speciaal

Extra keuze: extra dekkingen

Met de dekking Extra sportuitrusting kunt u uw sportuitrusting extra verzekeren. Deze uitbreiding komt bovenop het verzekerd bedrag voor bagage. Met de dekking Rechtsbijstand bent u verzekerd voor rechtsbijstand door de deskundigen van DAS.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meldt dat dan aan ons. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.