Kortlopende annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze kortlopende annuleringsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een kortlopende annuleringsverzekering?

Kunt u onverwachts niet op reis of moet u een reis afbreken om een verzekerde reden? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten tot maximaal de reissom die u hebt betaald. U bent daarmee beschermd tegen de kosten van annulering en ongebruikte reisdagen.

Extra informatie

U bent verzekerd voor deze annuleringskosten vanaf het moment dat u deze verzekering heeft gesloten. Ook tijdens uw reis. De ingangs- en einddatum van uw reis staan op uw polisblad.
icon_voor-wie

Voor wie?

U kunt de kortlopende annuleringsverzekering afsluiten voor uzelf en uw reisgenoten. En zowel voor uw vakantiereis als voor uw zakelijke reis.
icon_medisch

Gezondheid

We keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte, noodzakelijke, medische behandeling. Of als u door complicaties bij uw zwangerschap niet kunt reizen.
icon_familie

Familie

We keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van familie tot de 2e graad. Of als een familielid in de 3e graad overlijdt. Of als uw duurzame relatie of huwelijk onverwachts wordt ontbonden.

Extra informatie

Familie in de 1e graad zijn ouders of kinderen. Familie in de 2e graad zijn broers, zussen, grootouders of kleinkinderen. Familie in de 3e graad zijn ooms, tantes en kinderen van broers en zussen.
icon_werk

Werk

We keren uit als u de reis annuleert omdat u bijvoorbeeld een nieuwe baan hebt gekregen nadat u werkloos bent geweest. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent.
icon_wonen

Woning

We keren uit als u de reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning of een nieuwbouwwoning toegewezen krijgt. Of als u thuis aanwezig moet zijn vanwege schade hebt aan uw woning of uw bedrijf.
icon_samengestelde-reis

Zelf samengestelde reizen

Heeft u zelf alle onderdelen van uw reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor uw hele reis niet door kan gaan? Dan bent u verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de overige onderdelen.
icon_ramp

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. Het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij fraude, of als de reden van de annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering te voorzien was. Ook als u niet aan uw verplichtingen voldoet, zoals bijvoorbeeld het tijdig melden van schade, of aangifte doen van diefstal.
icon_let-op

Let op

Is een gebeurtenis of situatie vóór het afsluiten van de annuleringsverzekering al bekend? Dan biedt een annuleringsverzekering geen dekking.
icon_speciaal

Extra: speciaal kenmerk

U kunt ook kiezen voor de extra dekking van de Allrisk Annulering. U kunt dan ook annuleren om een andere, onvoorziene reden dan die in de voorwaarden is genoemd. Deze reden moet dan buiten uw schuld liggen. Wij vergoeden dan maximaal 75% van uw annuleringskosten.
icon_maximum

Maximale vergoeding

We vergoeden de annuleringskosten tot maximaal de verzekerde reissom. U verzekert het gehele bedrag van de reissom. Dit verzekerd bedrag staat op uw polisblad.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en eindigt op de laatste dag van de reis.