Recreatiewoningverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze recreatiewoningverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een recreatiewoningverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw recreatiewoning in Nederland, België en Duitsland. Denk bijvoorbeeld aan een bungalow, chalet of stacaravan. De recreatiewoning moet uw eigendom zijn, en mag niet permanent worden bewoond.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak of een botsing is verzekerd. Ook opruimingskosten na een brand worden vergoed. Je kunt kiezen uit verschillende dekkingen.

Extra informatie

Voor het verzekeren van uw recreatiewoning kunt u kiezen uit twee dekkingen: Brand en Alle gevaren.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

Schade is verzekerd tot maximaal het verzekerde bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de waarde van de recreatiewoning. We vergoeden maximaal de herbouwwaarde, de aankoopwaarde of de dagwaarde van de woning, afhankelijk van het type woning.

Extra informatie

De herbouwwaarde is gelijk aan de kosten om de recreatiewoning te herbouwen/herplaatsen. De aankoopwaarde is het bedrag waarvoor u de recreatiewoning heeft gekocht. De dagwaarde is de nieuwwaarde van de recreatiewoning verminderd met een bedrag voor veroudering en/of slijtage.
icon_vandalisme

Vandalisme

Als u kiest voor de dekking Alle gevaren vergoeden we schade door vandalisme.
icon_wanneer-niet

Wat is niet verzekerd?

We keren niet uit bij slijtage, onvoldoende onderhoud, constructiefouten, een aardbeving of overstroming. Hetzelfde geldt voor schade door onvoorzichtigheid. De tuin is niet verzekerd. Ook spullen die buiten staan, zijn niet verzekerd.
icon_glas

Glas

Glas is meeverzekerd voor de dekking die je hebt gekozen (Brand of Alle gevaren).
icon_inboedel-thuis

Keuze: inboedel

We vergoeden schade aan uw spullen in de recreatiewoning, zoals meubels. U spreekt met ons af wat u verzekert en voor welk bedrag. Het eerste jaar is de nieuwwaarde verzekerd, daarna de dagwaarde.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van nieuwe, vergelijkbare spullen. De dagwaarde is de nieuwwaarde van de spullen min een bedrag voor veroudering en/of slijtage. Op onze site vindt u de afschrijvingslijst voor inboedel.
icon_verhuur

Keuze: verhuur

We vergoeden schade die ontstaat als u uw recreatiewoning particulier verhuurt. Bijvoorbeeld als u uw recreatiewoning tijdelijk verhuurt aan vrienden of bekenden.
icon_bijgebouw

Keuze: bijgebouw

U kunt een aanbouw of bijgebouw van uw recreatiewoning meeverzekeren voor de dekking die u heeft gekozen (Brand of Alle gevaren).
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

U bent verzekerd als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan anderen en/of aan hun eigendommen. Deze schade moet zijn ontstaan door of met uw recreatiewoning, aanbouw of bijgebouw.

Extra informatie

Voor de dekking Aansprakelijkheid recreatiewoning geldt geen eigen risico.
icon_looptijd

Looptijd

Je verzekering is een jaar geldig. We vergoeden schade die ontstaat tijdens de looptijd van je verzekering.
icon_let-op

Let op

Controleer of u de juiste waarde van je recreatiewoning hebt opgegeven. Het bedrag waarvoor u de recreatiewoning hebt verzekerd komt op uw polisblad te staan. Bij schade keren we maximaal het verzekerde bedrag uit.
icon_speciaal

Extra: seizoensopslag

Uw recreatiewoning is ook verzekerd als deze tijdelijk is opgeslagen.
icon_eigen-risico

Eigen risico

U kiest zelf de hoogte van het eigen risico. Standaard is het eigen risico € 150,-. Afkoop van het standaard eigen risico naar € 0,- tegen premietoeslag of verhogen naar € 500,- tegen premiekorting is mogelijk.

Extra informatie

In geval van schade door storm aan een safaritent geldt een extra eigen risico van € 500,-. Tijdens (particuliere) verhuur geldt een standaard eigen risico van € 500,-.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons of aan uw verzekeringsdviseur. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van 30 dagen.