Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Doorlopende Sportzeker reisverzekering voor surfers vergoedt schade als je op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal, een ongeval of bij annulering. Ook is je kite- of surfuitrusting het hele jaar door verzekerd tijdens het beoefenen van de sport. Deze verzekering is minimaal een jaar geldig. En voor reizen van maximaal 90 dagen.

Extra informatie

Je kan zelf een doorlopende reis- of een annuleringsverzekering samenstellen. Ook kan je de dekkingen voor reis en annulering combineren.

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor hulp voor personen. Als jij of een andere verzekerde hulp nodig hebt door ziekte, ongeval, of overlijden van jezelf, je reisgenoot of directe familie. Ook bij een natuurramp. Deze hulp wordt verzorgd via de Europeesche Hulplijn. Je kunt kiezen voor het dekkingsgebied Europa of Wereld.

Medisch

Met de dekking Geneeskundige kosten ben je verzekerd voor de kosten van een spoedeisende en onverwachte medische behandeling. De dekking is aanvullend op je zorgverzekering. Het is daarom noodzakelijk dat je een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt.

Bagage

Met de dekking Bagage ben je verzekerd tegen schade die is ontstaan door diefstal, beschadiging of verlies van je bagage of reisdocumenten. Deze verzekering biedt de Comfort dekking. Bagage is verzekerd tot € 3.000 per persoon. Extra sportuitrusting is standaard tot € 2.500 verzekerd. We hanteren bij een schadeclaim een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Wil je meer informatie over de bagagedekking en over de maximale vergoedingen in geval van schade aan bagage? Dit kan je vinden in de productvoorwaarden en in de afschrijvingslijst die wij hiervoor hanteren.

Bijzondere sporten

Het beoefenen van reguliere sporten op reis is verzekerd. De dekking voor Skiën en Snowboarden is standaard meeverzekerd.

Keuze: pech op reis

Met de dekking Hulp en Huur vervoermiddel ben je verzekerd van vervangend vervoer en hulp wanneer je vervoermiddel of de bestuurder onvoorzien uitvalt. Schade aan, diefstal van, of schade door het te zwaar beladen van je vervoermiddel is niet verzekerd.

Ongevallen

Met de dekking Ongevallen ben je verzekerd in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij keren dan eenmalig een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Met de dekking Annulering worden de (annulerings)kosten vergoed die je maakt indien je jouw geboekte reis onverwachts moet afzeggen. Ook als je een reis moet afbreken, om één van de in de voorwaarden genoemde redenen, krijg je een vergoeding. Dit is maximaal het gekozen verzekerd bedrag.

Extra informatie

Je kunt ook kiezen voor de uitgebreidere dekking van de Allrisk Annulering. Je bent dan naast de standaard verzekerde gebeurtenissen ook verzekerd als je de reis annuleert of afbreekt om een andere, onvoorziene reden. In deze gevallen wordt 75% van de annuleringskosten vergoed.

Rechtsbijstand

Met de dekking Rechtsbijstand ben je tijdens je reis verzekerd voor rechtsbijstand door de deskundigen van DAS.

Aanvullende dekking voor surfuitrusting

Met deze dekking ben je ook buiten je vakanties om verzekerd voor beschadiging en diefstal van je surfuitrusting tijdens het beoefenen van je sport. Je kiest zelf de hoogte van het verzekerd bedrag. Standaard is je materiaal verzekerd tot € 2.500. Deze dekking is te verhogen tot € 5.000, € 7.500 of € 10.000 per polis, per gebeurtenis.

Ski en Snowboard

Met deze dekking ben je verzekerd tijdens het skiën
en snowboarden. Met deze dekking gelden tijdens
de wintersport ook je andere gekozen dekkingen
zoals Geneeskundigekosten, Bagage en Ongevallen.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat tijdens zakenreizen. Of schade door fraude of als je onzorgvuldig met je spullen bent omgegaan. Bijvoorbeeld als je zichtbaar spullen in je voertuig achter laat. Ook moet de oorzaak of reden van de schade buiten je schuld en onvoorzien zijn. Meer informatie over de dekking en uitsluitingen van de verzekering lees je in de voorwaarden.

Reisadvies van de overheid

Let op of jouw bestemming (op het moment van boeken van je reis) een negatief reisadvies heeft van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft. Dit wordt aangegeven met kleurcode rood of oranje. Schade door bijvoorbeeld molest is uitgesloten van dekking.

Extra informatie

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (op het moment van boeken van je reis)? Dan is annulering van je reis niet verzekerd.

Aanvullende keuzedekkingen

Enkele dekkingen zijn niet standaard verzekerd en kan je nog als aanvulling kiezen. Dit zijn de Gelddekking en de Aansprakelijkheidsdekking. De Aansprakelijkheidsdekking biedt alleen dekking voor schade die je veroorzaakt tijdens het surfen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gaat er iets mis op reis? En heb je dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kun je 24 uur per dag bellen met de Europeesche Hulplijn. Doe je dit niet en heb je bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

De Bagegedekking kent een eigen risico van € 50 per gebeurtenis per reis. Dit eigen risico geldt ook voor de sportuitrusting.

Kosten zorgverzekering

Wij vergoeden een eventueel ingehouden verplicht eigen risico op de zorgverzekering als gevolg van een gemaakte geneeskundige kosten. Dit geldt niet voor een vrijwillig gekozen hoger eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest voor dekking in Europa of wereldwijd. De dekking Europa geldt ook voor Cyprus en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. In Nederland ben je alleen verzekerd bij minimaal één betaalde overnachting.

Extra informatie

De dekking Europa geeft dekking in het werelddeel dat oostelijk tot aan de Oeral en de Kaukasus loopt inclusief Georgië, Armenië en Azerbeidzjan, en westelijk tot en met IJsland, Madeira, de Azoren en de Canarische Eilanden. Daarnaast geldt de dekking Europa ook voor Cyprus en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Europeesche Hulplijn. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen). Doe bij diefstal aangifte en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De minimale contractduur is 1 jaar. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen. Voor dit product bedragen de kosten bij het aangaan, het wijzigen en het prolongeren van de verzekering € 5.50.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen schriftelijk.