Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze Groeps- en schoolreisverzekering is een kortlopende verzekering voor groepen en scholen die één of meerdere dagen binnen Europa op reis gaan. Deze verkering geldt voor de duur van de reis en vergoedt schade als je op reis bent.

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor hulp voor personen. Als jij of een andere verzekerde hulp nodig hebt door ziekte, ongeval, of overlijden van jezelf, je reisgenoot. Deze hulp wordt verzorgd via de Europeesche Hulplijn. Je kunt kiezen voor het dekkingsgebied Benelux of Europa.

Medisch

Met de dekking Geneeskundige kosten ben je verzekerd voor de kosten van een spoedeisende en onverwachte, noodzakelijke medische behandeling. Dit is een aanvulling op je zorgverzekering. Het is daarom noodzakelijk dat je een geldige Nederlandse basis zorgverzekering hebt.

Keuze: bagage

Met de combinatiedekking 2 ben je verzekerd tegen schade die is ontstaan door diefstal, beschadiging of verlies van je bagage of reisdocumenten.

Extra informatie

Wil je meer informatie over de bagagedekkingen en over de maximale vergoedingen bij schade aan bagage? Dan vind je dit in de productvoorwaarden en in de afschrijvingslijst die wij hiervoor hanteren.

Keuze: bijzondere sporten

Met de combinatedekking 2 is het beoefenen van wintersport en reguliere sporten op reis  meeverzekerd.

Ongevallen

Met de dekking voor ongevallen ben je verzekerd in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij keren dan eenmalig een vast bedrag uit.

Rechtsbijstand

Met de dekking Rechtsbijstand ben je tijdens je reis verzekerd voor rechtsbijstand door de deskundigen van DAS.

Aansprakelijkheid

Je bent verzekerd als particulier voor een schade tijdens je reis waarvoor je aansprakelijk bent. 

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als aan je reis bijzondere gevaren zijn verbonden. Of bij fraude of als je onzorgvuldig met je spullen bent omgegaan. Bijvoorbeeld als je zichtbaar spullen in je voertuig achter laat. Ook moet de oorzaak of reden van de schade buiten je schuld en onvoorzien zijn. Meer informatie over dekking en uitsluitingen lees je in de voorwaarden.

Pech op reis

Deze verzekering biedt geen dekking voor pech(hulp) op reis.

Kortlopende annuleringsverzekering

Wil je je beschermen tegen de kosten van annulering en het eerder afbreken van een reis? Je kunt hiervoor een aparte annuleringsverzekering sluiten.

Reisadvies van de overheid

Let op of jouw bestemming (op het moment van boeken van je reis) een negatief reisadvies heeft van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft. Dit wordt aangegeven met kleurcode rood of oranje. Schade door bijvoorbeeld molest is uitgesloten van dekking.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gaat er iets mis op reis? En heb je dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kan je 24 uur per dag bellen met de Europeesche Hulplijn. Doe je dit niet en heb je bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Geldigheidsduur

Deze verzekering is in de Benelux maximaal 90 dagen en in de rest van Europa maximaal 180 dagen aaneengesloten geldig.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor dekking in Benelux of Europa, afhankelijk van je reisbestemming.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (let goed op je spullen). Doe bij diefstal aangifte en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt premie per groep en per vakantiedag. Betalen gaat vaak via de reisorganisatie waar je ook je reis geboekt.  

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van je reis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van je vakantie.