Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze kortlopende Groepsannuleringsverzekering is voor grotere groepen. Kan de groep onverwachts niet op reis of moet de reis worden afbroken? En is dat vanwege één van de drie gedekte annuleringsredenen? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten.

Wat is verzekerd?

Er zijn drie gedekte annuleringsredenen. Op deze kaart staan deze vermeld.

Gezondheid

Wij keren uit bij overlijden, ernstig ziekte of ernstig ongevalletsel van een deelnemer, indien deze gebeurtenis zich voordoet binnen een periode van 2 maanden voor de ingangsdatum van het verblijf, of tijdens het verblijf.

Werk

We keren uit als de reis wordt geannuleerd door faillissement van de groep.

Uitvallen gehuurde accommodatie

Wij keren als uit u de reis moet annuleren in verband met het uitvallen van de gehuurde accommodatie door brand, ontploffing, blikseminslag of storm (echter niet voor tenten).

Wat is niet verzekerd?

  • Deze verzekering biedt geen dekking als de reden van de annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering te voorzien was.

Familie

Deze verzekering geeft geen dekking als je moet annuleren bij overlijden of ziekte van iemand die niet deelneemt aan de groep.

Woning

Deze verzekering geeft geen dekking in geval van een verhuizing of nieuwe woning.

Zelf samengestelde reizen

Heb je zelf alle onderdelen van de reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor de hele reis niet door kan gaan? Dan vallen de annuleringskosten van de overige onderdelen niet onder de de dekking van deze verzekering.

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Fraude

Je bent niet verzekerd als er sprake is van fraude of als je een verkeerde voorstelling van zaken geeft.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Sluit je de verzekering later dan zeven dagen na het boeken van de reis af? En moet de reis geannuleerd worden vanwege een ziekte of aandoening van één van de verzekerde groepsleden? En kwam deze ziekte of aandoening al voor in de drie maanden voordat u de verzekering afsloot? Dan krijg je geen vergoeding voor de annuleringskosten.

Maximale vergoeding

We vergoeden de annuleringskosten tot maximaal de verzekerde reissom. Je verzekert meestal het gehele bedrag van de reissom. Het verzekerd bedrag staat op je polisblad.

Waar ben ik gedekt?

Je bent altijd wereldwijd gedekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie voor de hele groep. Betalen kan via een automatische incasso of gaat via de reisorganisatie waarbij de reis wordt geboekt..

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en eindigt op de laatste dag van de reis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van je reis.