Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze kortlopende verzekering biedt dekking voor eventuele kosten die voortkomen uit schade aan het gehuurde vakantieverblijf.

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor eventuele kosten die voortkomen uit schade aan het gehuurde vakantieverblijf. Daarbij kan het gaan om een vakantiehuis, een bungalow, een hotelkamer of een boot. Je moet natuurlijk wel aansprakelijk zijn voor de schade.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 2.500,- per huurovereenkomst. De schade dient wel hoger te zijn dan € 25,-

Schade aan het vakantieverblijf

Verzekerd is schade aan het vakantieverblijf, de inventaris en speeltoestellen en het privézwembad in de tuin van het verblijf.

Schade aan kluisje of aan voordeur

Verzekerd is schade aan een gehuurd kluisje of aan een voordeur. Deze schade moet dan ontstaan zijn, doordat men de sleutel is kwijtgeraakt en het slot opengebroken moest worden.

Vooruitbetaalde borg gehuurde boot

Verzekerd is de vooruitbetaalde borg die wordt ingehouden, omdat er schade is ontstaan aan een boot die is gehuurd. Dit geldt tot het maximaal verzekerd bedrag genoemd in de polis.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan enkele situaties genoemd die niet verzekerd zijn. Meer informatie over de dekking en uitsluitingen van de verzekering lees je in de voorwaarden.

Fraude

Je bent niet verzekerd als er sprake is van fraude of als je een verkeerde voorstelling van zaken geeft.

Opzet

Je bent niet verzekerd als de schade is veroorzaakt door o.a. molest, opzet, of als de schade is ontstaan door het gebruik van alcoholhoudende drank of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt premie per verzekerd huurobject. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en eindigt op de einddatum die op de polis staat. Je bent zerzekerd zodra je het verblijf ingaat en eindigt zodra je met je bagage het verblijf verlaat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van de verzekerde periode.