Autoverzekering WA + Volledig Casco Wat is wel en niet gedekt door deze autoverzekering allrisk?

icon_wat-is-een

Wat is een autoverzekering allrisk?

De dekking WA + Volledig Casco (ook wel All Risk genoemd) dekt de schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. Daarnaast bent u verzekerd voor schade aan uw eigen auto. Ook als u die zelf heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat u tegen een paaltje reed.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.
icon_hulp-auto

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer en repatriëring. De dekking verschilt per soort verzekering.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.
icon_total-loss-diefstal

Diefstal of total loss

Is uw auto bij total loss of diefstal minder dan twee jaar oud? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. Na twee jaar gaan we uit van het bedrag dat de auto waard is volgens de ANWB/Bovag-koerslijst. We tellen hier 10% bij op.

Extra informatie

U ontvangt tevens €360,- die u bijvoorbeeld kunt gebruiken voor vervangend vervoer.
icon_reparatie

Reparatie

Bij alle schade heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Laat u de schade aan uw auto repareren via een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons netwerk? Dan is alleen het overeengekomen eigen risico van toepassing.

Extra informatie

Laat u de schade aan uw auto repareren via een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons netwerk? Dan kunt u gedurende de reparatie gratis gebruik maken van een vervangende auto. Bij ruitreparatie of ruitvervanging krijgt u geen vervangende auto.
icon_schade-natuur

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.
icon_schade-ruit

Ruitschade

Bij zowel ruitreparatie als ruitvervanging is alleen het overeengekomen eigen risico van toepassing, mits het schadeherstelbedrijf is aangesloten bij ons netwerk.

Extra informatie

Kiest u voor een schadeherstelbedrijf dat niet is aangesloten bij ons netwerk om uw ruit te laten vervangen? Dan heeft u naast het overeengekomen eigen risico ook €400,- eigen risico.
icon_diefstal-inbraak

Inbraak

Schade aan uw auto door een (poging tot) inbraak is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van uw auto. Dit hangt af van het type auto.
icon_autoschade

Schade aan eigen auto

Schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.
icon_reispech

Pechhulp

Hulpverlening bij pech in het buitenland. Zo nodig regelen wij voor u een noodreparatie, zodat u weer zelf met de auto verder kunt rijden. Is een noodreparatie niet mogelijk, dan zorgen wij ervoor dat uw auto wordt weggesleept naar de dichtstbijzijnde garage.

Extra informatie

Let op: Wij vergoeden wel het bestellen en toezenden van onderdelen maar de reparatie- en aanschafkosten zelf worden niet vergoed. We kunnen de kosten van reparatie en de benodigde onderdelen wel voorschieten. Als deze kosten hoger zijn dan €700,- dan kunnen wij van u een aanbetaling verlangen.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Wij keren onder andere niet uit als de schade opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens verhuur van een voertuig of bij vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder rijbewijs wordt niet uitgekeerd.
icon_let-op

Let op

Aanvullend kunt u kiezen voor een Autoverzekering Rechtsbijstand of een Schadeverzekering inzittenden (SVI).

Extra informatie

Met de Autoverzekering Rechtsbijstand staat u er niet alleen voor bij juridische conflicten waar uw auto bij betrokken is. Schade aan/van de bestuurder of de inzittenden verzekert u met een Schadeverzekering Inzittenden (SVI).
icon_speciaal

Extra: rijgedragverzekering

Dit is een rijgedragverzekering. U dient uw medewerking te verlenen aan het verzamelen van uw rijdata. Op basis van uw rijgedrag kunt u tot wel 35% van de betaalde premie terugverdienen.

Extra informatie

In het Privacy Statement kunt u teruglezen welke gegevens verzameld/gebruikt worden en voor wie deze inzichtelijk zijn.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Indien u gebruik maakt van een schadehersteller die bij ons netwerk is aangesloten is enkel het overeengekomen eigen risico van toepassing.

Extra informatie

Laat u de schade repareren door een hersteller welke niet is aangesloten bij ons netwerk? Dan heeft u naast het overeengekomen eigen risico ook een aanvullend eigen risico van €400,-.
icon_premiekorting

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u premiekorting. De korting kan oplopen tot maximaal 85%.

Extra informatie

Als u schade claimt, dan komt de korting (deels) te vervallen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.