Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een verkeersongeval schade aan personen en spullen in uw auto. Het maakt daarbij niet uit wie er schuldig was aan het ongeluk. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de schade als u tijdens het ongeval in uw auto bent. Maar ook bij het in- of uitstappen, bij verblijf onderweg buiten de auto zoals bij pech of bij een tankstation.

Extra informatie

Ook als u zelf schuldig bent, of bij onduidelijkheid wie aansprakelijk is vergoeden wij de schade.

Letselschade

Wij vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Extra informatie

We vergoeden maximaal € 1.000.000,-.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan uw bagage, kleding en spullen die u in de auto bij u had.

Overlijden

Bij overlijden van een inzittende vergoeden wij aan de nabestaanden de schade die daardoor ontstaat. Bijvoorbeeld de uitvaartkosten of de extra kosten van levensonderhoud.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden we de schade die daardoor ontstaat. Bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of de kosten van huishoudelijke hulp.

Smartengeld

Smartengeld is verzekerd bij letselschade, maar niet bij overlijden.

Extra informatie

Met smartengeld bedoelen wij een vergoeding voor de geleden pijn en verminderde levensvreugde.

Speciaal kenmerk

U kunt altijd direct een beroep doen op deze verzekering. Gaat het om een ongeval, dan maakt het niet uit of u (of uw medeverzekerde) hier wel of niet voor aansprakelijk bent.

Wat is niet verzekerd?

  • Bijvoorbeeld bij letselschade van inzittenden die in de laadruimte werden vervoerd. Maar ook schade die direct in verband staat met het gebruik van alcohol of drugs door de bestuurder.

Extra informatie

Tevens is schade welke opzettelijk is toegebracht, is ontstaan tijdens rijden zonder geldig rijbewijs of tijdens een snelheids- of behendigheidswedstrijd niet verzekerd.

Geld, cheques, creditcards

U ontvangt geen vergoeding voor het geld dat de inzittenden bij zich dragen.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Droeg u of één van uw passagiers geen autogordel tijdens het ongeluk? Dan wordt de uitkering 25% lager.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis voor alle betrokken inzittenden samen.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Groene Kaart. Deze verzekering geldt in alle landen die op uw Groene Kaart staan en die niet zijn doorgestreept. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of e-mail.