Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. Alleen als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Ook als u per ongeluk een persoon die deel uitmaakt van uw huishouden verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid van u, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook logees en huisdieren.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt aan spullen van de oppas van uw kinderen is verzekerd. Schade die ontstaat tijdens logeren is ook verzekerd. We betalen alleen als u aansprakelijk bent voor de schade.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd. Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem uit uw handen laat vallen. We betalen hiervoor maximaal € 12.500,- per gebeurtenis.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdier bij iemand anders veroorzaakt, is verzekerd. Wij onderzoeken of u aansprakelijk bent voor de schade.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw woning in Nederland, waar u eigenaar van bent, is verzekerd. Wij onderzoeken of u aansprakelijk bent voor de schade.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, bent u vaak niet aansprakelijk. Ook niet als u tijdens het sporten spullen van een medesporter beschadigt. Wij onderzoeken de aansprakelijkheid namens u.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? In alle gevallen onderzoeken wij de aansprakelijkheid.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of een misdrijf. Schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten. Schade veroorzaakt met een motorrijtuig, boot of vliegtuig. Er zijn meer situaties waarin we niet betalen. Kijk voor de volledige lijst in onze polisvoorwaarden.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan spullen die u huurt is niet verzekerd. Schade aan spullen (geen auto, boot, vliegtuig, caravan of vouwwagen) die u leent is verzekerd tot maximaal € 12.500,-

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder de autoverzekering (WA).

Extra informatie

Dit geldt ook voor andere motorrijtuigen, zoals motoren en bromfietsen.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Asbest

Is de schade veroorzaakt door asbest? Of vloeit deze voort uit asbest? Of houdt deze verband met asbest? Dan betalen wij niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaakt u schade tijdens een vriendendienst? Dan is het verzekerd bedrag lager. We betalen dan maximaal € 12.500,- per gebeurtenis.

Eigen risico

U heeft een eigen risico van € 100,-.  Dit eigen risico kunt u afkopen. U betaalt dan 10% extra premie.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u eenmaal per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan via telefoon: (058) 234 56 78, WhatsApp: 06 - 13 50 90 99 of via mijnfbto.nl.