Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw (sta)caravan. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan uw caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, vervangend verblijf, vervoer naar huis bij een ongeluk en noodreparaties.

Keuze: diefstal of total loss

Is uw caravan niet ouder dan 60 maanden en bent u de eerste eigenaar? Dan ontvangt u bij diefstal of totaal verlies de berekende nieuwwaarde. Dit is de waarde die op de polis staat. Bent u niet de eerste eigenaar? Dan ontvangt u de aanschafwaarde.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare caravan. De aanschafwaarde is wat u voor de (tweedehands) caravan betaalde. Diefstal is verzekerd als de caravan op slot staat (koppelslot of wielklem).

Reparatie

Bij schade kiest u zelf wie de reparatie uitvoert. Herstel door een reparateur met wie wij samenwerken, heeft extra voordelen. Zoals bijvoorbeeld Focwa garantie, een gratis Pack keuring en wassen en schoonmaken.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Schade door hagel en storm

Schade door hagel en storm is verzekerd.

Keuze: inboedel

Spullen in of rond de caravan die u nodig heeft om te kamperen zijn verzekerd tot maximaal het bedrag dat u op uw polis leest.

Keuze: uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een luifel, voortent, fietsendrager, ‘mover’, bijzettent of schotelantenne kan worden meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Is de (sta)caravan aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. We vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Pechhulp

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Laat u de caravan niet maken? Dan krijgt u 50% van het bedrag van de schade. Heeft u later nog eens schade aan dezelfde onderdelen? Dan trekken wij het bedrag dat u eerder van ons kreeg af van de nieuwe schade.

Eigen risico

Heeft u schade? En is deze schade verzekerd? Dan betaalt u de eerste € 100,- zelf. Dat is uw eigen risico. Komt de schade door hagel? Dan is uw eigen risico € 250,-.

Stallen

De caravan is verzekerd in een overdekte en afgesloten stalling.

Waar ben ik gedekt?

Uw caravan is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u eenmaal per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan via telefoon: (058) 234 56 78 of WhatsApp: 06 - 13 50 90 99 of via mijnfbto.nl of https://www.fbto.nl/online-opzeggen/Paginas/opzeggen.aspx#/opzeggen/kies-verzekeringen.