Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat om schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage. U kunt de inboedelverzekering uitbreiden met aanvullende modules, zoals All Risk en de Buitenshuisverzekering.

Wat is verzekerd?

Alle losse spullen in uw huis, zoals meubels, zachte vloerbedekking, apparatuur, levensmiddelen, kleding of sieraden.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 150.000. We vergoeden meestal de nieuwwaarde van uw spullen. Dit is het bedrag om de spullen nieuw te kopen. Soms betalen we de dagwaarde. Dat is het geval als de waarde net voor de schade minder is dan 40% van de nieuwwaarde.

Extra informatie

Voor sommige spullen krijgt u altijd de dagwaarde. Het gaat dan om bijvoorbeeld brom- en snorfietsen, motorgrasmaaiers, inboedel in uw bedrijf, antennes en zonweringen.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen wij een contra-expert. Uw expert regelt dan namens u de schade met onze expert. De kosten van uw expert maken deel uit van uw schade. Ze worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Wel zijn er regels. Die leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Sieraden

Verzekerd tot € 150.000. Bij diefstal geldt een maximum van € 5.000. Als de woning bouwkundig of elektronisch beveiligd is, geldt het maximum van € 5.000 niet.

(Audio-) apparatuur

Verzekerd tot € 150.000. Beeld-, geluids-, computer-, foto- en filmapparatuur en muziekinstrumenten zijn bij diefstal verzekerd tot € 15.000. Als de woning bouwkundig of elektronisch beveiligd is, geldt het maximum van € 15.000 niet.

Keuze: spullen buiten huis

De spullen buitenshuis zijn alleen verzekerd tegen brand, blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen. Deze zijn uitgebreid te verzekeren op de Buitenshuisverzekering.

Keuze: vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is alleen verzekerd op de All Risk Inboedelverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of bij schade door constructiefouten of slecht onderhoud van de woning.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Schade door neerslag via openstaande ramen of deuren, door lekkage via kitnaden of door vocht dat door de muren komt is niet verzekerd. Schade door overstroming of grondwater is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Schade door overstroming is alleen verzekerd als dat het gevolg is van hevige lokale neerslag.

Eigen risico

Hebt u schade? Dan betaalt u de eerste € 100 zelf. Dat is uw eigen risico. Dit eigen risico kunt u tegen extra premie afkopen. Heb u schade op de module All Risk of Buitenshuisverzekering? Dan geldt er een eigen risico van € 150. U kunt het eigen risico van deze modules niet afkopen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de schade aan uw spullen in huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u eenmaal per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Via 058-2345678 of via WhatsApp 06-13509099. Via Mijn FBTO op FBTO.nl of per post: Postbus 318, 8901 BC Leeuwarden.