FBTO Ongevallenverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze ongevallenverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een ongevallenverzekering?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.
icon_invalide

Blijvende invaliditeit

Je krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast. In sommige gevallen duurt het langer voordat je de uitkering krijgt. Je krijgt rente over deze periode.
icon_overlijden

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag als jij overlijdt door een ongeval. Je kunt in plaats van je erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.
icon_uitgebreide-dekking

Keuze: uitgebreide dekking

Je kiest zelf wel bedrag je wilt verzekeren. Na een ongeval heb je ook recht op tandheelkundige hulp tot maximaal € 1.000.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Als je het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs. Ook niet als u professioneel sporter bent of deelneemt aan gevaarlijke sporten.
icon_let-op

Let op

Als je 65 jaar bent beëindigen wij de verzekering.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Je kunt de ongevallenverzekering van FBTO dagelijks opzeggen. Je hebt geen opzegtermijn.